Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Za osobe koje su potpuno vakcinisani, olakšavanje putovanja primenjivaće se od 25. juna 2021. godine

11.05.2022 - Artikel

Od 25. juna 2021. godine, potpuno vakcinisane osobe sa Kosova će moći ponovo da uđu u Nemačku pod određenim uslovima.

Osobe koje su u potpunosti vakcinisane protiv COVID-19  mogu da uđu u Nemačku radi poseta, poslovnih i turističkih putovanja, pod uslovom da imaju važeću vizu.

Deca mlađa od 12 godina mogu da uđu sa dokazom o testu (PCR test ili test na antigen) ako su u pratnji najmanje jednog potpuno vakcinisanog roditelja. Deci mlađoj od šest godina nije potrebna potvrda o testiranju.

Ulazak iz zemalja koje su klasifikovane kao područja sa varijantama virusa su isključeni. Od ovih i dalje postoji zabrana transporta u Nemačku.

Potpuno vakcinisane osobe mogu zakazati termine za šengenske vize. Termini se mogu rezervisati samo putem online sistema za zakazivanje termina Ministarstva spoljnih poslova Nemačke. Prilikom podnošenja zahteva za vizu moraju se podneti dokumenti o vakcinaciji.

Potpuno vakcinisane osobe takođe mogu da zakažu termine za podnošenje zahteva za vizu za rad pod odredbi Zapadnog Balkana.

Samo one osobe koje su vakcinisane nekom od vakcina navedenih na internet stranici Instituta Paul Ehrlich (PEI) (trenutno BionTech-Pfizer/Cominarti, Moderna/Spikevax, AstraZeneca/Vaxzevria i Johnson&Johnson/Jannssen) mogu ući u zemlju, ako od prijema poslednje potrebne doze do prošlo je najmanje 14 dana. Trenutno se ovo odnosi samo na vakcine koje je odobrila Evropska agencija za lekove (EMA). Proširenje na druge vakcine sa uporedivim standardom zaštite planira se čim se završe neophodni testovi.

Napomena: Jedna vakcinacija sa Johnson&Johnson/Jannssen vakcinom se više ne smatra potpunom vakcinacijom. Dalja vakcinacija istom ili drugom vakcinom je neophodna da bi se smatrala potpuno vakcinisanom.

Dokaz o vakcinaciji

U svakom slučaju, za ulazak je potreban dokaz o vakcinaciji, koji u potpunosti ispunjava uslove navedene pod 1., 2. i 3. u nastavku:

 1. Za ulazak mora biti predočen digitalni COVID sertifikat iz EU ili uporedni dokaz o vakcinaciji u digitalnom ili papirnom obliku na nemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku.
 2. Ovi podaci moraju biti navedeni na sertifikatu:
  1. lični podaci vakcinisane osobe (najmanje prezime, ime i datum rođenja)
  2. Datum vakcinacije, broj vakcinacija,
  3. Naziv vakcine,
  4. Naziv bolesti protiv koje je osoba vakcinisana
  5. Ime i adresa institucije odgovorne za sprovođenje vakcinacije iPotvrda u pismenoj ili elektronskoj formi kvalifikovanim elektronskim potpisom ili kvalifikovanim elektronskim pečatom od strane lica odgovornog za sprovođenje vakcinacije.
 3. Sama vakcinacija takođe mora ispuniti određene uslove za potpunu zaštitu vakcinacijom u skladu sa članom 22a (1) Zakona o zaštiti od infekcija (IfSG). Potpuna vakcinacija priznatim vakcinama zahteva:
  1. do 30.09.2022: dve pojedinačne vakcinacije;
  2. do 30.09.2022: jednokratna vakcinacija samo ako dodatno:
  • Test na antitela sa dokazanom korona infekcijom pre individualne vakcinacije i naknadne individualne vakcinacije; ili
  • Pozitivan test pomoću detekcije nukleinske kiseline (npr. PCR test) pre primanja pojedinačne vakcinacije; ili
  • Pozitivan test pomoću detekcije nukleinske kiseline (npr. PCR test) nakon prijema pojedinačne vakcinacije i prošlo je 28 dana od sprovođenja testa;
 4. od 01.10.2022: tri pojedinačne vakcinacije; poslednja pojedinačna vakcinacija mora biti obavljena najmanje tri meseca nakon druge pojedinačne vakcinacije;
 5. od 01.10. 2022: dve pojedinačne vakcinacije samo ako dodatno:
  • Test na antitela sa dokazanom infekcijom korona pre prve pojedinačne vakcinacije, a zatim dve pojedinačne vakcinacije; ili
  • Pozitivan test pomoću detekcije nukleinske kiseline (npr. PCR test) pre primanja druge pojedinačne vakcinacije; ili
  • Pozitivan test pomoću detekcije nukleinske kiseline (npr. PCR test) nakon prijema druge pojedinačne vakcinacije i prošlo je 28 dana od sprovođenja testa;

Pre svakog planiranog putovanja proverite da li vaš sertifikat o vakcinaciji ispunjava gore navedene uslove.

Dodatne informacije možete naći ovde.

nach oben