Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Nova uredba o zapošljavanju za podnosioce zahteva sa zapadnog Balkana

15.12.2020 - Artikel

Prvog januara 2021. godine u Nemačkoj na snagu stupa naslednica takozvane „Uredbe o zapadnom Balkanu“ (§ 26 član 2 Uredbe o zapošljavanju).

Time je Savezna vlada stvorila privilegovan pristup nemačkom tržištu rada za građane šest zemalja Zapadnog Balkana nakon 2020. godine. Ovo se i dalje odnosi na bilo koju vrstu zaposlenja - bez obzira na priznatu kvalifikaciju. Saglasnost Savezne agencije za zapošljavanje i dalje je preduslov za izdavanje vize. Ono što je novina u odnosu na prethodnu uredbu, je  da je moguće da se izda ukupno 25.000 odobrenja po kalendarskoj godini za pomenute šest zemlje od strane Savezne agencije za zapošljavanje. Taj broj približno odgovara broju viza izdatih u ovoj kategoriji u 2019. godini. Naslednica postojeće uredbe će se primenjivati do kraja 2023. godine.

Zahtevi se mogu podneti samo nadležnom nemačkom diplomatskom predstavništvu u jednoj od šest zemalja, a ne direktno u Nemačkoj. To znači da samo kandidati sa uobičajenim prebivalištem u nekoj od ovih zemalja imaju pravo da se prijave.

Napomene za osobe koji imaju termine na staroj listi termina:

Postojeći termini na dosadašnjoj listi termina važili su samo za podnošenje zahteva prema staroj uredbi koja je istekla 31.12.2020. i zbog toga se više ne mogu uzimati u obzir. Možete međutim zakazati termin na novoj listi termina čim bude dostupna.

Novi termini nakon ukidanja ograničenja ulaska u vezi sa pandemijom:

U budućnosti će se termini za podnošenje zahteva za vize dodeljivati odvojeno za svaki mesec, u skladu sa § 26 član 2 Uredbe o zapošljavanju. Ako želite da podnesete zahtev za vizu, morate da unesete željeni termin na listi termina koja će se nalaziti na internet stranici ambasade, a koja se će se ažurirati svakog meseca. Objasnićemo postupak u potpunosti u datom trenutku.

Mogućnosti Zakona o doseljavanju stručne radne snage (FEG)

Ako imate kvalifikovano profesionalno ili akademsko obrazovanje, možete podneti zahtev za priznavanje diplome u Nemačkoj. Ukinuta su ograničenja ulaska za kvalifikovanu radnu snagu i već je moguće podneti zahtev za vizu prema Zakonu o doseljavanju stručne radne snage. Koristite ovaj način ako ispunjavate uslove! Više informacija možete naći ovde.

Verwandte Inhalte

nach oben