Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Komunikatë për shtyp: Gjermania mbështet Fondin Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) me 6 milion euro

KfW ndanë 6 milion EUR shtesë për Fondin Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK)

KfW ndanë 6 milion EUR shtesë për Fondin Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK), © KCGF

29.11.2021 -

Sot, Gjermania përmes Bankës Gjermane për Zhvillim KfW ndau 6 milion euro shtesë për Fondin Kosovar për Garanci Kreditore (KCGF) për „Dritarën e re të Rimëkëmbjes së Gjelbër“ për të lehtësuar më tej efektet e pandemisë Covid-19. Nëpërmjet „Dritarës së Gjelbër“ mund të jepen garanci të reja për institucionet financiare partnere në dobi të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, veçanërisht në fushën e efiçencës së energjisë, efiçencës së burimeve dhe investimeve në energjinë e ripërtëritshme. Në ceremoninë e nënshkrimit morën pjesë Ministri i Financave Hekuran Murati dhe Ambasadori gjerman Jörn Rohde.

Ministri i Financave Hekuran Murati tha: „Programi ynë qeverisës prioritizon planifikimin e investimet cilësore me qëllim të zhvillimit të qëndrueshëm dhe infrastrukturës së integruar në harmoni me mjedisin e pastër, mirëqenien dhe mobilitetin. Andaj, marrëveshja e nënshkruar sot në mes të FKGK dhe KfW paraqet një hap të rëndësishëm në përkrahjen e investimeve në energji eficiente dhe diversifikimin e burimeve energjike në Kosovë që përveç që reflektojnë drejtpërdrejtë në ngritje të mirëqenies shoqërore dhe rritje të sigurisë nacionale, gjithashtu luajnë rol të rëndësishëm në rritjen e punësimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të vendit.

Ambasadori Rohde tha me këtë rast: „Gjermania është një nga partnerët më të fortë të Kosovës në sigurimin e një sektori financiar të qëndrueshëm dhe modern – qoftë përmes themelimit të bankës së parë në vend, ProCredit Bank, apo Fondit të Sigurimit të Depozitave. Për Fondin Kosovar për Garanci të Kredive të suksesshme, Gjermania ka ndarë gjithsej 24.95 milion euro, 6 milion euro prej të cilave janë duke u zotuar sot për “Dritaren e re të Rimëkëmbjes së Gjelbër„. Ai do të mbështesë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kosovare që të investojnë në efikasitetin e energjisë dhe energjinë e rinovueshme dhe të krijojnë – pavarësisht nga pandemia – një numër të konsiderueshëm të vendeve të reja të punës.“

Rinor Gjonbalaj – Kryetar i Bordit të FKGK-së tha: „Kanë kaluar pesë vjet që kur janë miratuar garancitë e para të kredisë nga FKGK. Gjatë pesë viteve të fundit, ne kemi mbështetur më shumë se 8,000 NMVM duke iu ofruar qasje në financa. Ne kemi garantuar më shumë se 360 milion kredi biznesi. Ne kemi ndihmuar në krijimin e më shumë se 14,000 vendeve të reja të punës. Ne kemi krijuar dritare të ndryshme garancie për të ndihmuar segmente të ndryshme të ekonomisë nga agrobizneset te prodhuesit dhe nga gratë në biznes te ndërmarrjet startup. Sot, FKGK njihet si një organizatë financiare e pavarur dhe një partner i vlefshëm i institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare. FKGK nuk do të ishte këtu, duke qëndruar me të gjitha këto arritje dhe rezultate pa mbështetjen e vazhdueshme nga partnerët dhe donatorët tanë të çmuar. Nëpërmjet partneritetit tonë të shkëlqyer me RFI-të, menaxhimit të shkëlqyer dhe ekipit shumë profesional – ne kemi arritur të rrisim kapitalin tonë themelor, të rrisim portofolin tonë të garancisë, e kemi bërë Fondin një institucion të qëndrueshëm dhe ajo që është më e rëndësishmja, së bashku kemi bërë një ndryshim, duke mundësuar një ndikim pozitiv financiar dhe ekonomik në vend.

Guvernatori i Bankës Qendrore z. Fehmi Mehmeti tha:

Kreditimi bankar vazhdon të jetë një burim shumë i rëndësishëm dhe i qëndrueshëm i financimit të sektorit privat në Kosovë. Me gjithë trendin e kënaqshëm të rritjes së kreditimit bankar, konsiderohet se shkalla e ndërmjetësimit financiar në Kosovë vazhdon të jetë nën mesataren e vendeve të rajonit, gjë që tregon se, në raport me madhësinë e ekonomisë, ekziston hapësirë e mëtejmë për zgjerim të aktivitetit kredidhënës. Rol të rëndësishëm në plotësimin e kësaj hapësire ka pikërisht Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, i cili përmes mekanizmit të tij garantues mund të mundësojë rritjen e kreditimit dhe lehtësimin e kushteve të qasjes në kredi për sektorët të cilët pa këtë shërbim mund ta kenë të vështirë apo edhe të pamundur të sigurojnë qasje në financim kreditor.“