Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Shpallje për vend të punës në Seksionin Ligjor-Konsullor (Zyra e vizave)

Bild das Hände, die auf einer Computertastatur schreiben, zeigt.

Kontakt per  Mail, © colourbox.de

01.11.2019 -


Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë në Prishtinë


kërkon të punësojë një zyrtar në Seksionin Ligjor-Konsullor dhe në bazë të kushteve vendore.

Afati i fundit i konkurimit: 19 nëntor 2019, ora 09.00.


Shpalljen e plotë për vend të punës e gjeni këtu.Përmbajtje të tjera