Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Shpallje për vend të punës në Seksionin Ligjor-Konsullor (Zyra e vizave)

Bild das Hände, die auf einer Computertastatur schreiben, zeigt.

Kontakt per  Mail, © colourbox.de

04.12.2019 -


Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë në Prishtinë


kërkon të punësojë një zyrtar/e në Seksionin Ligjor-Konsullor për periudhën nga 02.03.2020 deri 01.09.2020 në bazë të kushteve vendore.


Afati i fundit i konkurimit: 3 janar 2020, ora 9.00.


Shpalljen e plotë për vend të punës e gjeni këtu.Përmbajtje të tjera