Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Shpallje për vend të punës në Departamentin Ligjor-Konsullor (Zyra e vizave)

Bild das Hände, die auf einer Computertastatur schreiben, zeigt.

Kontakt per  Mail, © colourbox.de

18.05.2022 -

Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë në Prishtinë kërkon të punësojë një zyrtar/e në Zyrën e vizave me orar të plotë, me fillim nga korriku 2022.

Kërkojmë të punësojmë:

me fillim nga data 01.07.2022

një Zyrar/e në Zyrën e vizave

me orar të plotë, 40 orë pune në javë.


Afati i konkurimit është 01.06.2022, ora 9:00 në mëngjes
(Dërgesa me postë, ose dorëzimi në portën e ambasadës)


Shpalljen e plotë e gjeni këtu.

Përmbajtje të tjera