Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Shërbimet e tanishme të Departamentit Ligjor - Konsullor / Zyrës së vizave

Achtung

Achtung, © dpa

02.07.2020 -

Departamenti Ligjor-Konsullor i Ambasadës ofron sërish shërbime konsullore në mënyrë të kufizuar

Për shkak të aplikimit të masave shëndetsore lidhur me pandeminë Covid – 19, për momentin mund të ofrohen vetëm shërbime të kufizuara konsullore.


Për shërbimet e mëposhtme prej tani përsëri mund të kërkohen termine:

 • Kërkesë për lëshim të një pasaporte gjermane, letërnjoftimi gjerman ose pasaporte për fëmijë gjermane
 • Vërtetim të nënshkrimit
 • Kërkesë për lëshimin e një certificate policore
 • Deklarata e pëlqimit të njërit prind për bashkim familjar
 • Deklarata për heqje dorë nga trasghëgimia
 • Vërtetimi i kalimit të kufirit, dëshmia për dalje nga Gjermania
 • Dhënia e një deklarate për regjistrim të lindjes dhe/ose për mbiemër

Ju lutemi që për këtë ta shkruani një email në adresën corona@pris.diplo.de dhe ju lutemi t’i shënoni të dhënat në vijim (mundësisht në gjuhën gjermane ose angleze):           

 • Mbiemri, emri i personit, i cili do të paraqitet
 • Data e lindjes e personit, i cili do të paraqitet
 • Numri i pasaportes/leternjoftimit të personit, që do të paraqitet
 • Lloji i shërbimit që ju nevoitet (shiqo listen lartë)
 • Adresa juaj e emailit
 • Numri juaj i telefonit. 

Ju lusim që adresën e emailit të lartpërmendur ta përdorni vetëm për kërkesa për termine konsullore. Për të gjitha çështjet tjera, posaçërisht për të gjitha çështjet lidhur me viza, Ju lusim ta përdorni vetem formularin tonë të kontaktit.

Ju lusim të keni parasysh, që nuk mund t‘ju japim termine nëse të dhënat tuaja nuk janë të kompletuara. 

Nëse keni nevojë për një legalizim, kërkesën për këtë së bashku me çertifikatat e nevojshme tani mund t‘i dorëzoni vetëm me shkrim. Formularin e nevojshëm për këtë kërkesë dhe informatat e tjera i gjeni këtu: legalizim

Poashtu edhe vërtetimet e kopjeve janë të mundura me shkrim. Ju lusim që për këtë të na i dërgoni origjinalet dhe kopjet (ju lusim kopje të thjeshta pa vula të verifikimit të noterëve kosovarë!)  Mos harroni ta shënoni adresën tauj, emailin tuaj si dhe numrin tuaj të telefonit dhe ju lusim që në një shkresë shoqërusese ta sqaroni saktësisht çka ju nevoitet. Pa informata të kompletaura ne nuk mund ta përpunojmë kërkesën tuaj.

Të gjithë personat, terminet e të cilëve anulohen për këtë shkak, me kohë dhe pa pasur nevojë të bëjnë kërkesë, do të marrin një njoftim përmes e-mailit me terminin e ri.

Në rast të ndonjë emergjence, Ju lutemi të kontaktoni Ambasadën nëpërmjet e-mailit, apo telefonit.