Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Rregullat e karantinës/izoilimit pas hyrjes në Gjermani

18.08.2020 -

Për udhëtarët që hyjnë në Gjermani nga Kosova fillimisht vlenë parimi i izolimit në shtëpi për 14 ditë nga dita e hyrjes.

Informatë me rëndësi: Rregullat e izolimit dhe mundësitë e testimit në aeroportet gjermane gjatë hyrjes vlejnë vetëm për personat, të cilët aktualisht lejohen të hyjnë në Gjermani. Ato nuk nënkuptojnë heqje, apo lehtësim të kufizimeve të hyrjes. Më shumë informata rreth kufizimeve të hyrjes aktualisht të vlefshme gjeni këtu.

Në Gjermani rregullat e izolimit vendosen nga vetë republikat federale. Në bazë të koordinimit të republikave dhe qeverisë federale, Ministria e Brendhsme Federale ka përpiluar një rregullore model, rregullat e së cilës esencialisht i kanë marrë dhe i zbatojnë republikat federale.  

Gjatë udhëtimeve hyrëse në Gjermani me qëndrim paraprak në një rajon me rrezikshmëri të lartë brenda 14 ditëve të fundit

  • Pas hyrjes në Gjermani ju duhet të vendoseni menjëherë në destinacionin/vendqëndrimin tuaj,
  • Aty duhet të veçoheni në banesë deri sa të pranoni rezultatin negativ të testimit (Hollësi rreth kësaj mund të gjeni në rubrikën „Dëshmohet rezultati negativ i testimit“) dhe
  • të lajmëroheni përmes e-mailit, apo telefonit tek autoritetet kompetente që si rregull është institucioni shëndetësor në vendin e banimit/qëndrimit. Udhëtarët, të cilët në aeroplan, anije, autobus, ose tren e kanë plotësuar dhe dorëzuar një kartelë/formular të zbritjes, duhet të lajmërohen sërish pas hyrjes. 

Informata më të hollësishtme lidhur me testet e detyrueshme gjeni këtu.

Vendimtare është, nëse rajoni është identifikuar si rajon me rrezikshmëri të lartë në kohën e udhëtimit hyrës (d.m.th. jo patjetër në kohën e qëndrimit).

Përjashtim: Udhëtimi nëpër Gjermani (Transit)

Detyrimi për veçim në shtëpi nuk vlenë në rast të udhëtimeve transit. Mirëpo në këtë rast ju jeni të detyruar që ta lëshoni Gjermaninë menjëherë.

Pëjashtim: Dëshmohet rezultati negativ i testimit

Nëse mund të dëshmoni se nuk jeni të infektuar me Covid-19, në shumicën e republikave federale nuk është i domosdoshëm izolimi. Megjithatë në republika federale të caktuara është i nevojshëm një testim i përsëritur pas disa ditëve. Dëshmia duhet të bëhet përmes një vërtetimi mjekësor. Testi molekular-biologjik për vërtetim të një infeksioni – test me strisho, jo test rapid (i shpejtë), as test serologjik -  duhet të jetë bërë më së shumti 48 orë para hyjres (d.m.th. strishoja duhet të jetë marrë maksimum 48 orë para hyjres). Testi duhet të jetë bërë në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian, ose në një shtet me standarde të krahasueshme të kualitetit. Vërtetimi lidhur me rezultatin e testit duhet të lëshohet në gjuhën gjermane, ose angleze.

Si alternativë, testi mund të bëhet pas hyjres

  • Në vendin e kalimit kufitar, ose
  • Në vendin e qëndrimit

Testi për udhëtarët është falas brenda 72 orëve pas hyrjes dhe mund të bëhet për shembull në aeroport.

Rezultati i testit – pavarësisht, nëse tesimi është bërë para, apo pas hyjres – duhet të ruhet për së paku 14 ditë pas hyrjes. Ai duhet t’i paraqitet institucionit shëndetësor në vendin e qëndrimit.

Nga data 08.08.2020 për udhëtarët nga rajonet me rrezikshmëri të lartë, si Kosova, ekziston detyrimi për testim, që do të thotë ju me rastin e hyrjes duhet ose të paraqitni një test negativ për Covid-19 që njihet në Gjermani (shih më lartë), ose të testoheni brenda 72 orëve pas hyrjes.

Nga momenti i hyrjes deri në pranimin e rezultatit negativ të testimit duhet të respektohet karantimimi shtëpiak/vetë-izolimi.

Testet janë falas, informata rreth mundësive të testimit merrni nga mjeku juaj familjar në Gjermani, ose nga institucioni shëndetësor kompetent në destinacionin/vendqëndrimin tuaj në Gjermani. Rezultati i testit duhet më pastaj t’i paraqitet institucionit shëndetësor kompetent në destinacionin/vendqëndrimin gjerman.