Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Karantina dhe rregullat për testim gjatë udhëtimeve hyrëse për në Gjermani

06.07.2021 -


Pasqyrë – Çfarë duhet të kem parasysh para një udhëtimi nga Kosova drejt Gjermanisë?

 • Udhëtimi hyrës përmes rrugëve ajrore (me aeroplan) parimisht është i lejuar vetëm me një test të vlefshëm negativ, ose me një dëshmi mbi vaksinimin e plotë, apo dëshmi mbi shërimin nga infektimi me Covid-19:  
  Cilat dokumente më nevojiten?
  Në çfarë forme duhet të paraqiten dokumentet? 
  Me rastin e udhëtimit përmes rrugëve tokësore (veturë, apo autobus) që nga data 13.06.2021 parimisht nuk është më e nevojshme të paraqitet një test negativ.   
 • Plotësimi dhe dërgimi i një regjistrimit dixhital të udhëtimit  nuk është i nevojshëm, përderisa Kosova nuk është më e kategorizuar si rajon me rrezikshmëri dhe ju në 10 ditët e fundit para udhëtimit hyrës nuk keni qëndruar në një rajon tjetër, i cili është i kategorizuar si rajon me rrezikshmëri.
 • Nëse në 10 ditët e fundit para udhëtimit hyrës nuk keni qëndruar në një vend, që është i kategorizuar si rajon me rrezikshmëri, atëherë nuk vlenë detyrimi i përgjithshëm për izolim pas udhëtimit hyrës.

Ju lutem vini re që kategorizimet dhe me të edhe rregullat e hyrjes mund të ndryshohen sërish në afat të shkurtër. Vendimtare janë gjithëmonë rregullat e vlefshme në kohën e udhëtimit hyrës.

Detyrimi për testim dhe detyrimi për dëshmim për të vaksionuarit dhe të shëruarit gjatë udhëtimeve hyrëse drejt Gjermanisë

Gjatë udhëtimeve hyrëse drejt Gjermanisë për të gjithë udhëtarët, pavarësisht nënshtetësisë (pra edhe nënshtetasit gjermanë) vlenë: Udhëtarët nga mosha gjashtë-vjeçare gjatë udhëtimit hyrës drejt Gjermanisë duhet të paraqesin dëshmitë në vijim:

Të vaksionuarit dhe të shëruarit janë të liruar nga paraqitja e një rezultati negativ të testimit, vetëm nëse nuk shfaqin simptoma të virusit.

Vlejnë përjashtime për personat, të cilët kanë udhëtuar tranzit nga një rajon me rrezikshmëri dhe nuk janë nda lur për qëndrim aty, ose për personat që thjeshtë udhëtojnë tranzit përmes Gjermanisë dhe e lëshojnë shtetin duke ndjekur rrugën më të shpejtë.

Udhëzime lidhur me rregullat për dëshmitë e sipërpërmendura gjeni më poshtë.

Dëshmitë duhet të paraqiten më së voni 10 ditë pas udhëtimit hyrës pas kërkesës së autoriteteve përgjegjëse. Informata më të hollësishme lidhur me detyrimet për testim dhe dëshmim gjeni në uebfaqen e Ministrisë Federale të Shëndetësisë.

Kriteret për testet dhe dëshmitë lidhur me vaksionimin dhe shërimin:

Informata lidhur me detyrimin për dëshmim gjeni në uebfaqen e Ministrisë Federale të Shëndetësisë.

Parimisht si dëshmi vlenë

Për të testuarit negativ:

Një rezultat negativ i një testi PCR në gjuhën gjermane, angleze, franceze, italiane ose spanjolle. Testi duhet të jetë bërë më së shumti 72 orë para udhëtimit hyrës (koha e marrejs së mostrës),

ose

një rezultat negativ i një testi të shpejtë antigjen në gjuhën gjermane, angleze, franceze, italiane ose spanjolle. Testi në rast të një qëndrimi paraprak në një rajon me rrezikshmëri ose rajon me incidencë të lartë duhe të jetë bërë më së shumti 48 orë para udhëtimit hyrës. Në rast të një qëndrimi paraprak në një rajon me variante të virusit, testi duhet të jetë bërë më së shumti 24 orë para udhëtimit hyrës.

Informata më të hollësishme rreth njohjes së testeve ofron Instituti Robert Koch në uebfaqen e tij.

Për të vaksionuarit plotësisht:

Dëshmia mbi vaksinat mbrojtëse ndaj Covid-19 në gjuhën gjermane, angleze, franceze, italiane dhe spanjolle në formë të letrës (origjinal, p.sh. pasaporta e verdhë e OBSH-së e vaksionimit), ose në formë dixhitale të kontrollueshme (një fotografi dixhitale e një dëshmie të vaksionimit nuk mjafton!). 

Të shëruar konsiderohen të gjithë personat, të cilët i kam marrë të gjitha dozat e nevojshme të njërës nga vaksinat kundër virusit Covid-19, të përmendura në uebfaqen e Institutit Paul-Ehrlich   (aktuelisht: BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria secila nga dy doza, Johnson&Johnson një dozë). Që nga marrja e dozës së fundit duhet të kenë kaluar së paku 14 ditë. Përveç kësaj të vaksionuarit nuk duhet të shfaqin simptoma tipike të virusit Covid-19.

Për të shëruarit:

Rezultat pozitiv të testimit, i cili është bërë më së paku 28 ditë, por më së largu para 6 muajve (rezultatet pozitive të resteve antigjen, ose të antitrupave nuk mjaftojnë!).Dëshmia e testimit duhet të paraqitet në formë të letrës (origjinal), ose në formë dixhitale të kontrollueshme (një fotografi dixhitale e një dëshmie të vaksionimit nuk mjafton!) dhe të jetë në gjuhën gjermane, angleze, franceze, italiane ose spanjolle.

+

Regjistrimi dixhital

Udhëtarët, të cilët në dhjetë ditët e fundit para udhëtimit për në Gjermani kanë qëndruar në një rajon me rrezikshmëri, një rajon me incidencë të lartë, apo rajon me variante të virusit para arritjes së tyre në Gjermani duhet të regjistrohen në faqen: www.einreiseanmeldung.de dhe të kenë me vete dëshminë e regjistrimit gjatë hyrjes.  

Ky detyrim vlenë gjithëherë për udhëtarët që kanë qëndruar në rajone me variante të virusit. Në rast të qëndrimit në rajone të tjera me rrezikshmëri dhe rajone me incidencë të lartë, vlejnë përjashtime të caktuara. Veçanërisht nga ky detyrim përjashtohen personat, të cilët vetëm kanë kaluar nëpër një rajon me rrezikshmëri, por nuk kanë qëndruar aty për një periudhë kalimtare.

+

Detyrimi për izolim

Në Gjermani vlen detyrimi për izolim në përputhje me Rregulloren e udhëtimeve hyrëse të Ministrisë Federale të Shëndetësisë së datës 12 maj 2021.

Sipas Rregullores së re të udhëtimeve hyrëse, gjatë udhëtimit drejt Gjermanisë me një qëndrim paraprak në një rajon me rrezikshmëri, rajon me incidencë të lartë, ose rajon me variante të virusit brenda 10 ditëve të fundit vlenë detyrimi

 • i vendosjes në destinacionin tuaj menjëherë pas hyrjes në Gjermani dhe
 • i izolimit shtëpiak për 10 ditë (karantinë). Pas një qëndrimi në një rajon me variante të virusit udhëtarët duhet të qëndrojnë në izolim shtëpiak jo 10, por 14 ditë.

Gjatë izolimit dalja nga shtëpia apo banesa, ose pranimi i vizatave nuk janë të lejuara.

Informata më të hollësishtme udhëtarët mund të gjejnë në uebfaqen e Ministrisë Federale të Shëndetësisë.

Shkurtimi i izolimit për të vaksionuarit dhe të shëruarit, ose të testuarit negativ 

Për udhëtimet hyrëse nga rajonet me rrezikshmëri dhe rajonet me incidencë të lartë, vlenë detyrimi për izolim deri në përcjelljen e një dëshmie për vaksionimin e plotë, shërimin nga infeksioni, apo rezultati negativ i nje testi përmes portalit të udhëtimeve hyrëse të Republikës Federale të Gjermanisë (https://www.einreiseanmeldung.de). Paraqitja e dëshmisë në formë letre, apo në formë tjetër dixhitale është i pamjaftueshëm për shkurtimin e kohës së izolimit.

Gjatë udhëtimeve hyrëse nga rajonet me incidencë të lartë, „lirimi“ nga izolimi është i mundur nëpërmjet një rezultati negativ të testimit që duhet të bëhet më së heri pesë ditë pas udhëtimit hyrës.

Për udhëtimet hyrëse nga rajonet me variante të virusit nuk ekziston mundësia për shkurtim të kohës së izolimit. Ajo gjithnjë është 14 ditë.

Më shumë informata lidhur me dëshmitë gjeni më lartë në këtë faqe në paragrafin Kriteret për testet dhe dëshmitë mbi vaksionimin dhe shërimin.

Informata më të hollësishme rreth rregullave për të vaksionuarit dhe të shëruarit gjeni në uebfaqen e Qeverisë Federale të Gjermanisë.

Përjashtimet nga detyrimi për izolim:

Nga detyrimi për izolim, përveç në rast të udhëtimeve nga rajonet me variante të virusit, janë të përjashtuar veçanërisht personat, të cilët 

 • kanë udhëtuar vetëm tranzit përmes një rajoni me rrezikshmëri, ose një rajoni me incidencë të lartë (jo rajon me variante të virusit) dhe nuk kanë ndaluar aty për qëndrim,
 • udhëtojnë vetëm transit përmes Gjermanisë dhe e lëshojnë shtetin duke e ndjekur rrugën më të shpejtë, ose
 • në kuadër të qarkullimit kufitar: personat, të cilët kanë qëndruar më pak se 24 orë në një rajon me rrezikshëri, ose të cilët udhëtojnë drejt Gjermanisë për vetëm deri në 24 orë.

Përjashtimet nuk vlejnë për udhëtimet hyrëse nga rajonet me variante të virusit.

Informata më të hollësishme lidhur me rregullat për të vaksinuarit dhe të shëruarit gjeni në uebfaqen The Federal Government

Masat aktuale në Gjermani

Kufizime të gjera të jetës publike në Gjermani vlejnë edhe më tej.

Ndër tjerash, hotelet dhe vendet e tjera akomoduese ofrojnë fjetje vetëm për udhëtime të domosdoshme. Ofertat të fjetjes për udhëtime turistike në disa rajone parimisht nuk janë të lejuara. Për zbatimin e rregullave kompetente janë landet federale. Prandaj nëse një fjetje është e mundur, apo jo, kjo varet nga rregullat e vlefshme në landin federal, drejt të cilit udhëtoni. 

Informata të tjera (vetëm në gjuhën gjermane) udhëtarët mund të gjejnë në uebfaqen e Ministrisë Federale të Shëndetësisë. 


Rregullat në landet federale

Në vegëzat e mëposhtme mund të gjeni informata të rëndësishme rreth rregullave të karantinës në landet federale:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin                       

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Përmbajtje të tjera