Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Shënim i rëndësishëm! Kufizimet e hyrjes në Gjermani.

19.03.2020 -

Nga data 17.03.2020 për një periudhë prej 30-ditësh do te ketë kufizime për hyrje në shtetin gjerman.

Këtyre personave do të ju  mundësohet edhe më tutje hyrja në Gjermani:

 • Shtetasve gjermanë, si dhe anëtarëve të tyre nga familja e ngushtë (bashkëshortëve, fëmijëve të mitur, prindërve të fëmijëve të mitur) me pasaportë valide dhe lejeqëndrim/vizë nacionale valide, nëse kthehen në vendbanimin e tyre në Gjermani.
  Nëse bëhet fjalë për hyrjen e parë të anëtarëve të familjes që kanë nevojë për vizë, atëherë viza duhet të jetë lëshuar para datës 17.03.2020.
  Do të duhej të sjellej me vete një dëshmi mbi lidhjen familjare (çertifikatë martesore, çertifikatë e lindjes).
 • Shtetasit e BE-së + shtetasit e Norvegjisë, Islandës, Lihtenshtajnit, Britanisë së Madhe dhe Zvicrës dhe anëtarët e tyre nga rrethi i ngushtë familjar (shih lartë), të cilët kthehen në vendbanimin e tyre ne Gjermani.
  Nëse bëhet fjalë për hyrjen e parë të anëtarëve të familjes që kanë nevojë për vizë, atëherë viza duhet të jetë lëshuar para datës 17.03.2020.
  Do të duhej të sjellej me vete një dëshmi mbi lidhjen familjare (çertifikatë martesore, çertifikatë e lindjes).
 • Shtetase evropianë + shtetasve norvegjezë, të Islandës, të Lihtenshtajnit, Britanisë së Madhe dhe Zvicerës dhe familjarëve të tyre të ngushtë (shiko më lartë), si tranzit për udhëtim në vendbanimin e tyre.
  Për këtë duhet të paraqiten dëshmi të rrugëtimit të mëtejshëm për vendit përkatës.
 • Shtetasve të vendeve të tjera me leje gjermane qëndrimi ose viza gjermane, te cilët kthehen në vendbanimin e tyre (kjo nuk vlenë për viza Schengen, ose hyrje të parë me vizë nacionale!).

Shtetaves të vendeve të tjera, të cilët  në Gjermani ushtrojnë një funksion të ashtuquajtur „thelbësor“, iu mundësohet hyrja, nëse ata paraqesin dëshmi të përkatëse.

Ata janë:

 • personeli shëndetësor, hulumtuesit, punonjësit e  infermierisë
 • udhëtarët kufitarë të akredituar, personeli i transportit për trafik të mallrave, si edhe të fushave të tjera te nevojshme (p.sh. ekuipazhi i aeroplanëve),
 • diplomatët e akredituar, punonjësit e organizatave ndërkombëtare, personeli ushtarak, ndihmësit humanitarë, të cilët udhëtojnë për të ushtruar funksionin e tyre.
 • Pasagjerët tranzit (edhe ata, të cilët me ndihmën konsullore të vendeve të tyre,  janë kthyer ne vendin e banimit)
 • Pasagjerët, të cilët udhëtojnë për arsye të detyrueshme familjare: policia federale gjatë hyrjes e shqyrton çdo rast individualisht në bazë të dokumentacionit, gjegjësisht dëshmive të paraqitura, nëse ekziston një arsye e detyrueshme familjare për udhëtim.

Të gjithë personat, të cilët  nuk bëjnë pjesë në  asnjë prej kategorive të lartëshenuara, duhet të llogarisin që do të refuzohen në kufi.