Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Shënim i rëndësishëm! Kufizimet e hyrjes në Gjermani.

01.07.2020 -

Gjatë udhëtimit për në Gjermani nga shtetet jashtë BE-së edhe më tej vlejnë kufizimet e ashpëra të udhëtimit.

Hyrja në Gjermani, duke filluar nga data 2 korrik 2020 është e mundur pa kufizime për udhëtarë nga shtetet në vijim:

 • Shtetet anëtare të BE-së +  Norvegjia, Islanda, Lihtenshtajni, Mbretëria e Bashkuar dhe Zvicra
 • Australia
 • Kanadaja
 • Gjeorgjia
 • Mali i Zi
 • Zelanda e Re
 • Tailanda
 • Tunezia
 • Uruguai.

Vendimtare me këtë rast është vendi i banimin/qëndimi afatgjatë i udhëtares/it pak para udhëtimit, dhe jo nënshtetësia. 

Për udhëtarë nga shtetet, të cilat nuk janë në listën e mësipërme, vlejnë mundësi lehtësuese të udhëtimit, nëse bëjnë pjesë në grupet e paraqitura në vijim (eventualisht duhet respektuar vetë-izolimi/karantina 14/ditor/e pas hyrjes, shih më poshtë!):

 • Nënshtetasit gjermanë, si dhe nënshtetasit e vendeve të tjera anëtare të BE-së, shtevete të Zonës Schengen (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra), ose Mbretëria e Bashkuar;
 • Personat me leje të vlefshme të qëndrimit (jo vizë);
 • Anëtarët e familjes së ngushtë (bashkëshortet/ët, fëmijët e mitur, prindërit e fëmijëve të mitur) për bashkim familjar me një vizë nacionale të kategorisë „D“ (jo vizë Schengen);
 • Studentët, të cilët nuk mund të ndjekin studimet tërësisht nga jashtë vendit dhe që kanë një vizë të vlefshme nacionale të kategorisë „D“ (jo vizë Schengen);
 • Personeli shëndetësor, hulumtuesit shëndetësorë me vizë të vlefshme nacionale të kategorisë „D“ për nisje të punësimit (jo vizë Schengen); 
 • Ekspertët e huaj dhe punëmarrësit e kualifikuar me shkollim të njohur zyrtarisht në Gjermani, punësimi i të cilëve është i nevojshëm nga aspekti ekonomik dhe puna e të cilëve nuk mund të shtyhet, apo të kryhet jashtë vendit (duhet paraqitur dëshmitë) me vizë të vlefshme nacionale të kategorisë „D“ për nisje të punësimit;
 • Personeli i transportit të mallërave, si dhe personeli transportues i ndryshëm me vizë të vlefshme;
 • Diplomatët, punonjësit e organizatave ndërkombëtare, personeli ushtarak, ndihmësit humanitarë të akredituar, nëse janë duke ushtruar funksionet e tyre;
 • Pasagjerët tranzitë, të cilët nuk e lëshojnë zonën ndërkombëtare tranzit të aeroportit;
 • Anëtarët e familjes së ngushtë (bashkëshortet/ët fëmijët e mitur, prindërit e fëmijëve të mitur) të personave të jetojnë në Gjermani (eventualisht me një vizë të vlefshme), të cilët udhëtojnë me arsye konkrete urgjente familjare: Gjatë udhëtimit duhet paraqitur dëshmi, Policia Federale vendos me rastin e hyrjes për secilin rast individual, në bazë të dokumenteve të paraqitura, nëse ekziston një rast urgjent familjar;
 • Personat, të cilët kanë nevojë për mbrojtje për shkaqe humanitare.

Të gjithë personat, të cilët nuk bëjnë pjesë në kategorinë e mësipërme, duhet të marrin në konsideratë që mund të kthehen në kufi.

Për udhëtarët që hyjnë në Republikën Federale të Gjermanisë, të cilët brenda cilës do periudhë, brenda 14 ditëve para hyrjes kanë qëndruar në një rajon me rrezikshmëri, vlenë obligimi i vetë-izolimit/karantinimi në shtëpi për 14 ditë pas hyrjes, në bazë të rregulloreve përkatëse të landeve federale përgjegjëse. Një listë të vendeve/rajoneve të kategorizuara si rajone me rrezikshmëri e gjeni këtu. Aktualisht, sipas kësaj liste, Kosova është kategorizuar si rajon me rrezikshmëri të lartë.