Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Punësim i lehtësuar në Gjermani për persona me kualifikim të lartë


arbeiten2
Arbeiten2© picture-alliance/dpa

Më 1 gusht 2012 janë vendosur lehtësime në parakushtet ligjore për punësim të ekspertëve me kualifikim të lartë në Gjermani. Ky vendim ka për qëllim që Republikën Federale të Gjermanisë ta bëjë më atraktive për imigrantët e huaj me një kualifikim të mirë arsimor. Titulli i ri i qëndrimit zyrtarisht quhet Kartoni i kaltër i BE-së (Blaue Karte EU). Krahas kësaj për ekspertë të kualifikuar është vendosur edhe një titull i qëndrimit për kërkim të vendit të punës.