Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Xhirollogaria e bllokuar: Çfarë duhet të dini?

eingefrorenes Geld

Euromünzen, © colourbox.de

Gjatë procedurës së vizave, financimi i  përgjithshëm te jetesës mund të deshmohet duke hapur një xhirollogari të bllokuar. Ju jeni të lirë në zgjedhjen e bankës që dëshironi. Sipas njohurive të Ambasadës për klientë nga Kosova, bankat e shënuara më poshtë ofrojnë një xhirollogari të bllokuar, e cila përputhet me kërkesat e procedurës së vizave.

Deutsche Bank  

Fintiba

X-Patrio   

Institucione të tjera, të cilat e ofrojnë këtë shërbim në mbarë botën, mund të gjenden në faqen e internetit të Ministrisë Federale për Punë të Jashtme.