Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Shënim i rëndësishëm! Kufizimet e hyrjes në Gjermani.

20.01.2022 -

Gjatë udhëtimit për në Gjermani nga shtetet jashtë BE-së edhe më tej vlejnë kufizimet e ashpëra të udhëtimit.


Hyrja në Gjermani është e mundur pa kufizime për udhëtarë nga shtetet në vijim:

Shtetet anëtare të BE-së +  Norvegjia, Islanda, Lihtenshtajni dhe Zvicra

Hongkongu
Indonezia
Korea e Jugut
Makau
Zelanda e Re

Vendimtare me këtë rast është vendi i banimin/qëndimi afatgjatë i udhëtares/it pak para udhëtimit, dhe jo nënshtetësia. 

Për udhëtarë nga shtetet, të cilat nuk janë në listën e mësipërme, vlejnë mundësi lehtësuese të udhëtimit, nëse bëjnë pjesë në grupet e paraqitura në vijim (eventualisht duhet respektuar vetë-izolimi/karantina 10/ditor/e pas hyrjes, shih më poshtë!):

 • Nënshtetasit gjermanë, si dhe nënshtetasit e vendeve të tjera anëtare të BE-së, shtevete të Zonës Schengen (Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra);
 • Personat me leje të vlefshme të qëndrimit (jo vizë);
 • Personat plotësisht të vaksinuar kundër Covid19, d.m.th. personat, të cilët janë vaksinuar me njërën nga vaksinat e përmendura në uebfaqen e Institutit Paul-Ehrlich (PEI) (aktualisht BionTech-Pfizer/Cominarty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria, Johnson&Johnson/Jannssen), nëse që nga marrja e dozës së fundit/vaksinës së vetme të nevojshme kanë kaluar 14 ditë, me vizë të vlefshme.
 • Anëtarët e „familjes së ngushtë“ të personave që jetojnë në Gjermani, do të thotë partneri/ja bashkëshortor/e, fëmijët e mitur, prindërit e fëmijëve të mitur) për bashkim familjar me vizë të vlefshme nacionale të kategorisë „D“, ose për vizitë afatkurtër me vizë të vlefshme Schengen (nëse është e nevojshme për shkak të nënshtetësisë) - si dëshmi lidhur me relacionin familjar konsiderohen, ndër tjerash: çertifikata e martesës/çertifikata e lindjes në origjinal, apo në kopje të vërtetuar, gjegjësisht dëshmi të një bashkëjetese afatgjatë (Deklaratë e nënshkruar në formularin e mëposhtëm, si dhe dëshmi rreth takimeve të mëhershme në Gjermani, ose bashkëjetesës jashtë vendit), të cilat duhet të bartet me vete;
 • Studentët, të cilët nuk mund të ndjekin studimet tërësisht nga jashtë vendit, përfshirë pjesëmarrjen në kurset për parapërgatitje të studimeve dhe praktikën, të cilët kanë një vizë të vlefshme nacionale të kategorisë „D“ (jo vizë Schengen);

 • Personeli shëndetësor, hulumtuesit shëndetësorë me vizë të vlefshme nacionale të kategorisë „D“ për nisje të punësimit (jo vizë Schengen); 
 • Ekspertët e huaj dhe punëmarrësit e kualifikuar me shkollim të njohur zyrtarisht në Gjermani, punësimi i të cilëve është i nevojshëm nga aspekti ekonomik dhe puna e të cilëve nuk mund të shtyhet, apo të kryhet jashtë vendit (duhet paraqitur dëshmitë) me vizë të vlefshme nacionale të kategorisë „D“ për nisje të punësimit;
 • Au-Pairs dhe shërbyesit vullnetarë, nëse kohëzgjatja e planifikuar e veprimtarisë është së paku 6 muaj dhe të cilët kanë vizë nacionale të kategorisë „D“ për fillim të punësimit;
 • Pjesëmarrësit në kurset intenzive të gjuhës gjermane, nëse kohëzgjatja e planifikuar e kursit të gjuhës/praktikës është së paku 6 muaj dhe të cilët kanë vizë nacionale të kategorisë „D“ për fillim të punësimit;
 • Personeli i transportit të mallërave, si dhe personeli transportues i ndryshëm me vizë të vlefshme;
 • Diplomatët, punonjësit e organizatave ndërkombëtare, personeli ushtarak, ndihmësit humanitarë të akredituar, nëse janë duke ushtruar funksionet e tyre;
 • Pasagjerët tranzitë, të cilët nuk e lëshojnë zonën ndërkombëtare tranzit të aeroportit;
 • Anëtarët e familjes së ngushtë (bashkëshortët, fëmijët, nipërit, prindërit, gjyshërit dhe vëllezërit dhe motrat - jo kunati/kunata ose vjehrrit) të personave që jetojnë në Gjermani, në përgjithësi nuk  lejohen ta vizitojn vendin edhe me një vizë të vlefshme Shengen (nëse është e nevojshme për shkak të kombësisë së tyre) , mirëpo në raste të jashtëzakonshme nëse jeni duke udhëtuar për një arsye specifike familjare ju lejohet hyrja (lindja, martesa, vdekja / varrimi, sëmundja e rëndë e të afërmve të afërt të cilët varen nga mbështetja, etj.). Gjatë udhëtimit duhet paraqitur dëshmi, Policia Federale vendos me rastin e hyrjes për secilin rast individual, në bazë të dokumenteve të paraqitura, nëse ekziston një rast urgjent familjar;
 • Ekspert dhe  specialistë shumë të kualifikuar nga kompani të huaja me një vizë të vlefshme Shengen për të marrë pjesë në takime biznesi në Gjermani nëse hyrja është absolutisht e nevojshme për arsye ekonomike, gjithashtu duke marrë parasysh situatën pandemike. Për këtë qëllim, dëshmia e kualifikimeve profesionale të udhëtarit si dhe një deklaratë origjinale (!) e nënshkruar nga partneri gjerman i biznesit duhet të paraqitet në hyrje (shih formularin). Gjatë udhëtimit duhet paraqitur dëshmi, Policia Federale vendos me rastin e hyrjes për secilin rast individual, në bazë të dokumenteve të paraqitura  nëse kërkesa për një përjashtim është përmbushur, por takimet e biznesit në çdo rast mund të ndiqen vetëm pas përfundimit të karantinës /apo të paraqitjës së një testit të pranuar negativ Covid-19.

 • Personat, të cilët kanë nevojë për mbrojtje për shkaqe të tjera humanitare., p.sh. hyrja për trajtim mjekësor për arsye të detyrueshme  mjekësore (d.m.th. nëse  pa trajtim adekuat i kërcënohet jeta  e personit ose duhet të frikësohet nga dëmtimi i konsiderueshëm dhe i përhershëm dhe trajtimi nuk mund të kryhet në vendin e lindjes - duhet të paraqitet një deklarata e mjekut që e trajton pacientin në Gjermani në formularin e mëposhtëm, si dhe dëshmi të).

Të gjithë personat, të cilët nuk bëjnë pjesë në kategorinë e mësipërme, duhet të marrin në konsideratë që mund të kthehen në kufi.

Rregullat përjashtuese nuk ndryshojnë asgjë në rregullat e vizës, të cilat kanë qenë të vlefshme para pandemisë, që do të thotë, nëse për personat përkatës në përputhje me nënshtetësinë dhe/ose qëllimin e udhëtimit ekziston detyrimi për vizë, kjo vlenë edhe më tej.

Përmbajtje të tjera