Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Thirrje për aplikim për projektet e vogla për vitin 2020

Bild-Logo-Botschaft

Bild-Logo-Botschaft, © Auswärtiges Amt

03.02.2020 -

Ambasada Gjermane në Prishtinë përkrahë projekte të vogla me një shumë deri në 8.000 Euro. Projektet duhet të ofrojnë ndihmë të shpejtë dhe efektive për shtresat më të varfëra dhe të cenueshme të shoqërisë.

Afati i fundit për dorëzimin e projekt-propozimeve është data 9 mars 2020, ora 12:00.

Projekt-propozimet mund të dorëzohen në mënyrë elektronike në: info@diplo.pris.de ose

përmes postës si kopje fizike në adresën vijuese:

 

Ambasada Gjermane në Prishtinë

Seksioni për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

Rr. Azem Jashanica nr. 66, Dragodan II

10000 Prishtinë    

Përmbajtje të tjera