Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

T'i mobilizojmë njerëzit - Përkrahja e sportit

Menschen bewegen - Sportföderung Auswärtiges Amt

Menschen bewegen - Sportföderung Auswärtiges Amt, © Auswärtiges Amt

12.04.2018 -

T'i mobilizojmë njerëzit - Përkrahja e sportit nga Ministria Federale e Punëve të Jashtme

Në kuadër të përkrahjes ndërkombëtare të sportit Ministria Federale e Punëve të Jashtme që nga diti 1961 mbështet projekte sportive në shtetet e botës së tretë. Në bashëpunim me shumë partnerë, si Federatën Olimpike Gjermane të Sportit, Federatën Gjermane të Futbollit dhe Federaten Gjermane të Atletikës së Lehtë deri më tani me vite janë përkrahur mbi 1300 projekte afatgjate dhe afatshkurte në kohëzgjatje prej dy deri katër javë gati në të gjitha llojet e sportit në më se 100 shtete.
Nëpërmjet këtyre projekteve n ato vende mendohet të ndërtohen struktura afatgjate sportive për klube dhe organizata, veçanërisht në fushat, si futbolli dhe atletika e lehtë, përfshirë sportin e të hendikepuarve. Përveç kësaj në bashkëpunim me Fakultetet e Shkencave Sportive pranë Universitetit Leipzig dhe Mainz ofrohen edhe programe për trajnerë.