Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Njohja në Gjermani

Wort des Jahres Millennium

Wort des Jahres "Millennium", © dpa

„Njohja-në-Gjermani" është portali online i ligjit të njohjës së Republikës Federale. Në këtë faqe migrantët dhe specialistët e huaj mund të mësojnë se si apo ku mund të bëjnë kërkesë për njohje të pregatitjës së tyre shkollore apo profesionale.

„Njohja-në-Gjermani" është portali online i ligjit të njohjës së Republikës Federale. Në këtë faqe migrantët dhe specialistët e huaj mund të mësojnë se si apo ku mund të bëjnë kërkesë për njohje të pregatitjës së tyre shkollore apo profesionale. Me pak hapa „Anerkennungs-Finder“


ju udhëzon për në vendin përgjegjës për çështjën tuaj. Këshilltarët nëpërmjet faqës së internetit ju ofrojnë gjithashtu të gjitha informatat relevante rreth procedurës së njohjës profesionale si dhe bazave ligjore. Të gjitha përmbajtet janë në dispozicion në gjuhën gjermane dhe angleze. Portali drejtohet nga Instituti Federal për Trajnim Profesional (BIBB) në dëtyrë të Ministrisë Federale për Arsim dhe Kërkim (BMBF).