Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Kulturë dhe sport

65. Berlinale - Vorbereitung

65. Berlinale - Vorbereitung, © dpa

Kulturë

Ambasada Gjermane në Prishtinë përkrah shkëmbimin e artisteve gjerman dhe kosovar me anë të koncerteve, shfaqjeve, punëtorive dhe konferencave të përbashkëta.

Kjo rubrikë e faqës sonë të internetit Ju informon mbi punën kulturore të Ambasadës Gjermane në Prishtinë dhe mbi aktualitetet nga jeta kulturore, shoqërore në fushën e kulturës.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sport

Sporti transmeton korrektësi, tolerancë dhe ndërkombtarizim dhe me këtë kontribon në komunikimin mes popujve. Ministria Federale e Punëve të Jashtme angazhohet me vite në kuadër të përkrahjes ndërkombëtare të sportit. Nëpërmjet kësaj dëshiron të përkrah kryesisht  ndërtimin dhe zgjërimin e aktiviteteve sportive në shtetet partner. Kjo rubrikë e faqës sonë të internetit Ju informon mbi punën dhe iniciativat e Ambasadës Gjermane në Prishtinë dhe partnereve të saj në fushën e sportit.