Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Shkëmbimi i nxënësve dhe të rinjëve

Programet e shkëmbimit dhe binjakëzimet e shkollave nxisin lëvizjen e të rinjëve, mirëkuptimin ndaj njëri-tjetrit si dhe tolerancën dhe sinqeritetin. Në takime nxënësit fitojnë përvoja ndërkulturore, të cilat janë duke u bërë gjithnjë më të rëndësishme për zhvillimin e tyre personal dhe profesional.

Shkëmbimi i nxënësve dhe të rinjëve

Programet e shkëmbimit dhe binjakëzimet e shkollave nxisin lëvizjen e të rinjëve, mirëkuptimin ndaj njëri-tjetrit si dhe tolerancën dhe sinqeritetin. Në takime nxënësit fitojnë përvoja ndërkulturore, të cilat janë duke u bërë gjithnjë më të rëndësishme për zhvillimin e tyre personal dhe profesional.