Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Të drejtat e njeriut: Fundamenti i politikës së jashtme gjermane

05.12.2017 -

Gjermania angazhohet në mbarë botën me ngulm për të drejtat e njeriut. Kjo, sepse angazhimi për të drejtat e njeriut nuk është vetëm një vlerë themelore e politikës tonë të jashtme - ajo i shërben edhe interesave gjermane.