Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Storie suksesi të ndërmarrjeve gjermane në Kosovë

Me rastin e Ditës së Bashkimit të Gjermanisë, më 03.10.2016 Ambasada Gjermane në bashkëpunim me Fakultetin e Gazetarisë dhe gazetën Koha Ditore e ka publikuar një shtojcë të veçantë.

Me rastin e Ditës së Bashkimit të Gjermanisë, më 03.10.2016 Ambasada Gjermane në bashkëpunim me Fakultetin e Gazetarisë dhe gazetën Koha Ditore e ka publikuar një shtojcë të veçantë. Me këtë rast fokusi është vënë tek roli i investitorëve gjermanë. Në një seri artikujsh është paraqitur angazhimi i gjerë i investitorëve privatë gjermanë në sektorë të ndryshëm në Kosovë.