Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Kërkime shkencore dhe teknologji

Kërkime shkencore dhe teknologji

Sot më shumë se gjysmën e prodhimit industrial në Gjermani e zënë industritë në fushën e kërkimeve shkencore dhe atë të zhvillimit. Këtu do t'Ju informojmë mbi institutet gjermane më të rëndësishme në fushën e kërkimeve shkencore.

Study in Germany - Studime dhe Kërkime Shkencore në Gjermani
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
Max-Planck-Gesellschaft

Agjensioni Ndërkombëtar për Energji të Përtërishme (IRENA) fillon në 2009

Sfidat globale nuk mund të zgjidhen vetëm: siguria e energjisë, mbrojtja e ambientit dhe luftimi i varfërisë munden të luftohen vetëm bashkarisht në nivel ndërkombëtar. Një rol kyç luajnë këtu edhe energjitë e përtërishme, përdorimi i tyre i shpeshtë është përballë ndryshimit të klimës dhe në aspektin e burimeve të kufizuara konvencionale një gjë e domosdoshme. Me iniciativën e tyre për themelimin e një agjencioni ndërkombëtar për energji të përtërishme (IRENA) Qeveria Gjermane ka caktuar cakun që të përshpejtojë zgjerimin e energjisë së përtërishme në mbarë botën.

Agjensioni Ndërkombëtar për Energji të Përtërishme (IRENA) fillon në 2009