Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare u themelua më 17 prill 2012 në Prishtinë nga 39 ndërmarrje. Në çështjet ekonomike ajo do të bëhët një partner i rëndësishëm kontaktues i Unionit të Odaës Gjermane Tregtare dhe Industriale (DIHK) në Berlin dhe i strukturave të saj në ballkanin perëndimor.

Botschafterin Viets und KDWV-Vorstand
Botschafterin Viets und KDWV-Vorstand© Arben Llapashtica

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (Kosovarisch-Deutsche Wirtschaftsvereinigung apo shkurt KDWV) u themelua më 17 prill 2012 në Prishtinë nga 39 ndërmarrje. Ndërkohë ajo ka arritur t'i ketë 101 ndërmarrje anëtare.

Iniciativa për themelimin e kësaj Ode, doli nga ndërmarrjet kosovare dhe u përkrah nga Ambasada Gjermane në Prishtinë dhe Oda Ekonomike e Kosovës. Sipas ligjit të Kosovës Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare është organizatë e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse.

Në çështjet ekonomike ajo do të bëhët një partnere e rëndësishme kontaktuese e Unionit të Odave Gjermane Tregtare dhe Industriale (DIHK) në Berlin dhe e strukturave të saj në ballkanin perëndimor.

Drejtoreshë ekzekutive e OEGJK-së është zonja Nora Hasani Llapashtica.

Bordi i OEGJK-së përbëhët nga anëtarët vijues:

Fadil Hoxha (kryetar i bordit)- Jaha Company

René Eschemann (zëvendëskryetar i bordit) - KfW

Ilir Aliu (përgjegjës për çështje financiare)- Procredit Bank

Jan-Axel Voss (anëtar nderi) - Ambasada Gjermane

Mentor Sahiti (anëtar i bordit) - Adaptiv it

Arten Bajrushi (anëtar i bordit) - Sharrcem

Valon Berisha (anëtar i bordit) - Siemens