Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Ekonomia lokale gjermane

Ekonomia lokale gjermane ofron shumë mundësi.
Më shumë informata mund të gjeni këtu:

Vendndodhja e Gjermanisë në qëndër të Evropës i ofron investitorëve të huaj si dhe vizitorëve të panairëve të gjithë tregun e Bashkimit Evropian. Përfitoni nga ky potencial!

Kërkime shkencore dhe teknologji

Gjermania është në mbarë botën njëra prej vendeve udhëheqëse në teknologji. Posaçërisht në qendër të vëmendjes ndërkombëtare është përshkak të teknologjisë së ambientit e cila është udhëheqëse në mbarë botën. Më shumë informata mund të gjeni në këtë link:

Kërkime shkencore dhe teknologji