Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Saopštenje za medije: Nemačka podržava prvo gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Kosovu u Prizrenu

Ambasador Rode

Ambasador Rode, © KfW/Arben Llapashtica

05.11.2021 - Saopštenje za štampu

Danas su premijer Kurti, ambasador Rode i direktor nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) otvorili prvo postrojenje za prečišćavanje gradskih otpadnih voda na Kosovu. Novo postrojenje za otpadne vode u Prizrenu će prečišćavati kanalizaciju od oko 50.000 stanovnika i značajno će poboljšati kvalitet vode u rekama i jezerima Kosova. Ukupno 22 miliona evra je uloženo zajedno za izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Nemačka je preko Nemačke razvojne banke KfW doprinela sa 12 miliona evra, uz 5 miliona evra od strane Republike Kosovo, kao i značajnih investicija opštine Prizren.

Ambasador Rohde je ovom prilikom izjavio: „Divno je videti da će zaživeti još jedan uspešan zajednički projekat nemačko-kosovske saradnje. Naša zajednička ulaganja od 22 miliona evra će direktno koristiti građanima Prizrena štiteći zdravlje građana, životnu sredinu i vodne resurse.”

Direktor Oel (BMZ) je rekao: „Drago mi je što vidim da ova nemačka investicija doprinosi i prekograničnim inicijativama Kosova slanjem čiste vode u susedne zemlje i u ispunjavanju standarda EU.”

Sledeća faza projekta će dodatno proširiti pokrivenost tretmana otpadnih voda sa teritorije grada Prizrena. Nemačka preko KfWa takođe podržava projekte otpadnih voda sa opštinama Peć i Đakovica. Nemačka obezbeđuje dalja ulaganja od 17,5 miliona evra za rehabilitaciju i proširenje kanalizacione mreže. Ove mere će doprineti i sprečavanju poplava.

Projekat otpadnih voda u Prizrenu sa Regionalnom kompanijom za vodosnabdevanje “Hidroregjioni Jugor” sastojao se od zamene i popravke kanalizacione mreže, izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, dopunjenog institucionalnim razvojem i obukom.

Na početak stranice