Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Odredbe o karantinu/obaveza testiranja po ulasku u Nemačku

06.10.2020 - Članak

Za putnike koje dolaze sa Kosova važi obavezan karantin i obavezno testiranje na COVID-19 nakon ulaska.

Za putnike koje dolaze sa Kosova važi obavezan karantin i obavezno testiranje na COVID-19 nakon ulaska.

Molimo Vas da uzmete u obzir:

Odredbe o karantinu i mogućnost testiranja na nemačkim aerodromima i graničnim prelazima pri ulasku važi samo za osobe čiji je ulazak u Nemačku uopšte dozvoljen. One ne znače da je došlo do ukidanja ili relaksiranja ograničenja ulaska. Dodatne informacije o ograničenjima ulaska koji trenutno važe možete naći ovde.

U Nemačkoj se odredbe o karantinu donose od strane pojedinačnih saveznih država. Nakon dogovora saveznih država i savezne vlade, nemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova sačinilo je šablonsku odredbu, čija su pravila savezne države u suštini preuzela.

Prilikom ulaska u Nemačku nakon boravka u rizičnom području unutar zadnjih 14 dana

  • ·morate da se uputite u mesto koje cilj vašeg putovanja odmah nakon ulaska u Nemačku

    ·morate da se uputite u kućnu izolaciju dok ne dobijete negativni rezultat testa (Pojedinosti o ovome možete naći u tekstu dole pod „Izuzeci: Negativni test kao dokaz“) i

    ·morate da se javite kod nadležne zdravstvene ustanove u vašem mestu stanovanja/prebivališta. Putnici koji su popunili i predali kartu za izlazak u avionu, brodu ili vozu, moraju se javiti ponovo nakon ulaska.

    Dodatne informacije o novim obaveznim testovima možete naći ovde.

Pritom je merodavno da li je to područje u trenutku ulaska bilo označeno kao rizično područje (što znači da to ne mora biti u trenutku boravka).


Izuzetak: Proputovanje (Tranzit)

Obaveza kućne izolacije ne važi za tranzitne boravke. Vi ste međutim u ovim slučajevima obavezni da napustite Nemačku momentalno.

Izuzetak: Dokaz o negativnom testu

Ukoliko možete da dokažete da niste inficirani sa COVID-19, u većini saveznih država nije potreban karantin. 

U pojedinim saveznim državama je međutim potrebno ponovno testiranje nakon nekoliko dana.

Dokaz mora biti u formi lekarskog nalaza. Molekularno-biološki test na viralnu infekciju –  uzimanje brisa a ne brzi test ili test na antitela – mora biti sproveden najviše 48 sati pre ulaska (što znači da rezultati mogu biti stari najviše 48 sati). Test mora biti sproveden u državi članici EU ili u državi koja ima slične standarde kvaliteta. Rezultat testa mora biti izdat na nemačkom ili engleskom jeziku.

Alternativno možete da se testirate

·na mestu prelaska granice

·u mestu stanovanja/boravišta u Nemačkoj.

Test za putnike 72 sati nakon ulaska je besplatan i može, na primer, biti sproveden na aerodromu.

Test za putnike 72 sati nakon ulaska je besplatan i može, na primer, biti sproveden na aerodromu.

Nalaz testa, bez obzira da li je sproveden pre ili nakon ulaska, mora se čuvati najmanje 14 dana nakon ulaska. On mora biti podnesen nadležnoj zdravstvenoj instituciji kada to bude zahtevano.


Od trenutka ulaska do dobijanja negativnog rezultata morate se držati kućnog karantina/samoizolacije.


Molimo Vas da uzmete u obzir da se pogotovu kod vršenja testova u blizini državne granice, zbog velikog obima posla, može desiti da na rezultate čekate i do nedelju dana. Zbog toga uračunajte odgovarajući vremenski period karantina.  

Na početak stranice