Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Propisi o karantinu i testiranju pri ulasku u Nemačku

27.02.2022 - Članak

Obaveze testiranja, prijavljivanja ulaska i karantina pri ulasku ili ponovnom ulasku u Nemačku

Pregled - Šta moram da uzmem u obzir pre nego što putujem za Nemačku sa Kosova?

Mogu li trenutno uopšte putovati?

Sledeće grupe osoba mogu po pravilu da udju u zemlju:

 • nemački državljani, državljani druge EU države (+ Norveška, Island, Lihtenštajn, Švajcarska) i
 • Osobe sa važećom boravišnom dozvolom (ne vizom!) U jednoj od ovih zemalja i
 • potpuno vakcinisane osobe (tj. Koje su primila sve potrebne doze jedne od sledećih Covid-19 vakcina pre najmanje 14 dana: BionTech-Pfizer / Cominarti, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria, Johnson & Johnson / Jannssen) uz predočenje dokaza o vakcinaciji i uz važeću vizu,
 • Osobe na koje se primenjuju izuzeća od ograničenja ulaska koja se odnose na pandemiju, sa važećom vizom.

Oni kojima je dozvoljen ulazak u zemlju moraju da poštuju sledeće prilikom ulaska sa Kosova:

 • Ulaz je generalno dozvoljen samo putnicima starijim od 6 godina sa važećim negativnim testom ili sa dokazom o potpunoj vakcinaciji protiv COVID-a ili nedavno preležanoj infekciji. Ovo se odnosi i na ulazak kopnenim putem (automobilom, autobusom ili vozom):
  Koji su mi dokumenti potrebni?
  U kom obliku ti dokumenti moraju biti dostupni?
 • Nije potrebno popuniti i poslati registrovati digitalno za ulazak sve dok Kosovo nije klasifikovano kao rizično područje i ako niste boravili u drugoj državi koja je klasifikovana kao rizična zona u poslednjih 10 dana pre ulaska u Nemačku.
 • Ako niste boravili u bilo kojoj drugoj zemlji koja je klasifikovana kao rizično područje u poslednjih 10 dana pre ulaska, ne postoji opšta obaveza karantina nakon ulaska.

Imajte na umu da se klasifikacija, a samim tim i pravila ulaska mogu ponovo promeniti u kratkom roku. Presudni su važeći propisi u trenutku ulaska.

Obaveza testiranja i podnošenja potvrde za vakcinisane i ozdravljene osobe prilikom ulaska u Nemačku

Putnici stariji od šest godina koji ulaze u Nemačku moraju posedovati sledeća dokumenta:

Prilikom ulaska iz područja gde postoje mutacije virusa, mora se dostaviti sertifikat o PCR testu; brzi antigenski test ili dokaz oporavka ili vakcinacije nisu dovoljni u ovom slučaju.

Prilikom ulaska iz drugih područja (bez obzira na klasifikaciju ili korišćeno prevozno sredstvo): Potvrdu o vakcinaciji, dokaz oporavka nakon infekcije ili negativan rezultat testa na COVID-19.

Morate posedovati ova dokumenta pri ulasku. U slučaju ulaska avionom, dokumenta se moraju predočiti avioprevozniku na zahtev pre polaska.

Obaveza podnošenja potvrda o COVID-u odnosi se i na putnike avionom koji samo presedaju na aerodromu u Nemačkoj. Ovo se odnosi na nešengenski tranzit iz ili u treće zemlje van EU, kao i na tranzit iz ili u zemlje Šengena.

Izuzeci od obaveze testiranja / dostavljanja dokaza:

Izuzeti od dostavljanja dokaza prilikom ulaska su

 • Zaposleni u transportnim delatnostima

Dodatne informacije o obavezi pružanja dokaza mogu se pronaći na internet stranici Federalnog ministarstva zdravstva.

Uslovi za priznavanje testova i dokaza o vakcinaciji ili ozdravljenju:

U principu se kao potvrde prihvataju

Za osobe sa negativnim rezultatom testa:

Negativni rezultat PCR testa na nemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku. Test se može obaviti najviše 48 sata pre ulaska (vreme uzimanja brisa). Në rast të hyrjes përmes një firme transporti (p.sh. linjë fluturimesh) testet PCR nuk duhet të jenë më të hershme se 48 orë para momentit (të planifikuar) të nisjes transportit (p.sh. të fluturimit); Testet antigjenë, edhe në rast udhëtimi me  një firmë transporti, duhet të jenë bërë maksimumi 48 orë përpara momentit (të planifikuar) të hyrjes në Gjermani.

ili

negativni rezultat brzog antigenskog testa na nemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku. Test se u slučaju prethodnog boravka u rizičnom području ili području visoke incidence može se obaviti najviše 48 sati pre ulaska. Ako ste prethodno boravili u području gde postoje mutacije virusa, test se može izvršiti najviše 24 sata pre ulaska.

Robert Koch Institut daje informacije o priznavanju testova na svojoj internet stranici.

Za potpuno vakcinisane:

Potvrda o vakcinaciji na COVID-19 na na nemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku u papirnom (original, npr. žuti WHO pasoš za vakcinaciju) ili u digitalnom formatu (digitalna slika potvrde o vakcinaciji nije dovoljna!).

Kao vakcinisane se vode osobe koje su primile sve neophodne doze jedne od vakcina protiv COVID-19 koje su navedene na internet stranici Paul-Ehrlich Instituta (trenutno: BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria, Johnson&Johnson). Od zadnje doze vakcine moraju proći najmanje 14 dana. Pored toga vakcinisane osobe ne smeju imati simptome.

Za ozdravljene:

Kao ozdravljeni se vode osobe koje mogu da prilože pozitivan PCR test koji je star najmanje 28 dana a najviše 3 meseci (pozitivni antigenski ili test na antitela nije dovoljan!). Ove osobe moraju priložiti PCR test u papirnom formatu (original) ili u digitalnom formatu na nemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku.

+

Digitalna prijava ulaska

Putnici koji su u zadnjih 10 dana boravili u rizičnim područjima ili područjima sa mutacijom koronavirusa moraju da se pre ulaska registruju na www.einreiseanmeldung.de i da nose potvrdu o registraciji sa sobom.

Za putnike koji dolaze iz područja koja imaju mutaciju koronavirusa ova obaveza postoji uvek. Kod putnika koji dolaze iz drugih rizičnih područja postoje određeni izuzeci. Posebno su izuzete osobe koji su samo na proputovanju i ne zadržavaju se tamo.

+

Obavezan karantin

U Nemačkoj se obavezan karantin primjenjuje u skladu sa uredbom o ulasku Federalnog ministarstva zdravlja od 30. jula 2021. godine.

Prema novoj uredbi o ulasku, koja se primenjuje pri ulasku u Nemačku, osobe koje su boravile u zoni visokog rizika ili u zoni sa mutacijom virusa u poslednjih 10 dana

 • moraju da se nakon ulaska u Nemačku upute na odredište bez zadržavanja i
 • moraju da se tamo upute u karantin. Nakon boravka u zoni visokog rizika, putnici se moraju izolovati kod kuće 10 dana, nakon boravka u području sa virusnom mutacijom 14 dana. Tokom ovog karantina nije dozvoljeno izlaziti iz kuće ili stana niti primati posetioce.

Izuzeci od obaveznog karantina su:

 • osobe koje su samo putovale kroz područje visokog rizika (ne područje sa mutacijom virusa) i tu se nisu zadržavali
 • osobe koje se nalaze se samo na proputovanju kroz Nemačku i napustitiće zemlju što je brže moguće.

U slučaju prethodnog boravka u zoni visokog rizika (ali ne i u zoni sa mutacijom virusa), primenjuje se sledeće:

Karantin se prekida pre roka ako se negativni rezultat test, dokaz o vakcinaciji ili o ozdravljenju pošalje preko Portala za ulazak (www.einreiseanmeldung.de). U slučaju testa se testiranje može obaviti najranije pet dana nakon ulaska.

Za decu mlađu od 6 godina, karantin prestaje 5 dana nakon ulaska (umesto 10 dana) i bez dokaza.

U slučaju prethodnog boravka u zoni sa mutacijom virusa, važi sledeće:

Generalno nije moguće skratiti karantin. Ako je određena država tokom karantina klasifikovana kao područje visokog rizika i stoga više nije područje sa mutacijom virusa, primjenjuju se propisi za područja visokog rizika sa gore navedenim opcijama izuzetaka.

Dodatne informacije za putnike se mogu naći na internet stranici Federalnog ministarstva zdravstva.

Trenutne mere u Nemačkoj

I dalje važe dalekosežna ograničenja javnog života u Nemačkoj.

Između ostalog, hoteli ili drugi smeštaji nude noćenja samo za neophodna putovanja. Ponude smeštaja za turistička putovanja nisu dozvoljene u nekim regionima. Za sprovođenje propisa odgovorne su savezne države. Da li je noćenje moguće stoga zavisi od propisa savezne države u koju putujete.

Putnici mogu naći dodatne informacije (samo na nemačkom jeziku) na internet stranici ministarstva zdravlja.


Propisi u pojedinačnim nemačkim saveznim državama

Pod sledećim linkovima možete naći informacije o propisanim merama karantina saveznih država:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin                                     

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Podršku pri potrazi za nadležnim sagovornicima u zdravstvenim institucijama na licu mesta možete naći ovde: https://tools.rki.de/plztool


još sadržaja

Na početak stranice