Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Propisi o karantinu i testiranju pri ulasku u Nemačku

10.05.2021 - Članak

Obaveze testiranja, prijavljivanja ulaska i karantina pri ulasku ili ponovnom ulasku u Nemačku

Prilikom ulaska u Nemačku - bilo avionom ili kopnom, autobusom ili privatnim vozilom - važi:

Obavezno testiranje pri ulasku

Putovanje avionom

Od 30. marta 2021. godine, sve osobe koje putuju u Nemačku vazdušnim putem moraju pokazati negativan rezultat testa na COVID-19 pre nego što započnu putovanje. Ovo se odnosi na sve zemlje bez obzira na to iz koje zemlje putnik dolazi. Izuzete su osobe mlađe od šest godina i posade vazduhoplova. Negativni rezultat testa mora se pokazati avio-kompaniji pre polaska. 

Ispitivanja se moraju obaviti u nadležnim test centrima u inostranstvu najranije 48 sati pre ulaska u Nemačku (vreme uzorkovanja). 

Dokaz o rezultatu testa mora biti dostupan na papiru ili u elektronskom dokumentu na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku. Detalji o uslovima koji testovi moraju ispuniti putnici mogu naći na internet stranici Robert Koh Instituta.  Rezultat testa mora se čuvati najmanje deset dana nakon ulaska. Imajte na umu da aviokompanije same odlučuju koga će prevoziti, te stoga mogu takođe nametnuti strože uslove u pogledu testova. Kontaktirajte blagovremeno svoju avio-kompaniju pre nego što započnete putovanje kako biste razjasnili koje testove prihvataju. 

Više informacija o obaveznom testu za putovanje avionom možete pronaći na internet stranici Saveznog ministarstva zdravlja .

Ostala prevozna sredstva (osim avionskog putovanja)

Putnici koji su navršili šestu godinu života a koji su u zadnjih 10 dana pre ulaska boravili u području visoke indidence ili na području gde ima mutacija koronavirusa, moraju da već pre ulaska imaju dokaz o testiranju na infekciju na koronavirus SARS-CoV-2 i da ovaj dokument podnesu vlastima po potrebi ili transportnom preduzeću (autobuski prevoznik) pre početka putovanja.

Putnici koji su u zadnjih 10 dana pre ulaska u Nemačku boravili u nekom drugom rizičnom području (koji nije područje visoke incidence niti područje sa mutacijom koronavirusa) moraju najkasnije 48 sati nakon njihovog ulaska da imaju rezultate testa i da ga podnesu na zahtev nadležnih institucija.

Liste područja visoke incidence, mutacije koronavirusa i ostalih rizičnih područja objavljuju se na internet stranici Robert Koh Instituta.

Test mora da bude urađen najkasnije 48 sati pre ulaska (trenutak uzimanja brisa). Dokaz o rezultatu testa mora da bude odštampan ili u elektronskoj formi na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku. Pojedinosti o kriterijumima koje testovi moraju da ispune možete naći na internet stranici Robert Koh Instituta. Rezultate testa morate čuvati najmanje 10 dana nakon ulaska.

Za ulazak sa područja gde postoje mutacije koronavirusa ne postoje po pravilu izuzeci. Putnici u tranzitu koji dolaze sa područja visoke incidence i drugih rizičnih područja su pod određenim uslovima oslobođeni obaveza prijave, testiranja i karantina. U ovo spada tranzit bez zadržavanja kroz rizično područje pre ulaska u Nemačku kao i tranzit kroz Nemačku najbržim putem, na primer, sa potvrđenim daljim letom u neku treću zemlju.

Nezavisno od rezultata testa postoji obavezni karantin prema propisima date savezne države.

Dodatne informacije o propisima o ulasku možete naći na internet stranici saveznog ministarstva zdravlja.

+

Digitalna prijava ulaska

Putnici koji su u zadnjih 10 dana boravili u rizičnim područjima ili područjima sa mutacijom koronavirusa moraju da se pre ulaska registruju na www.einreiseanmeldung.de i da nose potvrdu o registraciji sa sobom.

Za putnike koji dolaze iz područja koja imaju mutaciju koronavirusa ova obaveza postoji uvek. Kod putnika koji dolaze iz drugih rizičnih područja postoje određeni izuzeci. Posebno su izuzete osobe koji su samo na proputovanju i ne zadržavaju se tamo.

+

Obavezan karantin

U Nemačkoj se propisi o karantinu donose od strane saveznih država. Nakon dogovora između saveznih država i savezne vlade, kabinet je primio k znanju novi pravilnik. Na ovoj osnovi su savezne države 08.11.2020. donele odgovarajuće propise.

Pošto novi pravilnik donosi značajne promene, molimo Vas, da posebno pažljivo pročitate propise o karantinu i testiranju pre ulaska koji važe u saveznoj državi koja je vaše odredište. Informacije o ovome možete naći na internet stranicama ministarstava zdravlja saveznih država odnosno administracija senata (pogledajte dole).

U većini saveznih država važi, da morate da se neposredno nakon ulaska uputite na vaše odredište kako bi započeli desetodnevnu samoizolaciju/karantin.  

  • Važno: Obaveza karantina ne može biti zamenjena testom neposredno pre ili nakon ulaska, već samo nakon negativnog testa urađenog najranije petog dana karantina (Strategija dva testa).
  • Podršku pri potrazi za nadležnim sagovornicima u zdravstvenim institucijama na licu mesta možete naći ovde: https://tools.rki.de/plztool 

Pošto se COVID-19 propisi i ograničenja razlikuju zavisno od savezne države, savetujemo vam da se informišete o propisima koji važe u saveznoj državi u koju putujete. Informacije o ovome možete naći na internet stranicama ministarstava zdravlja saveznih država odnosno uprava Senata (vidite linkove dole).

Izuzetak: Bez karantina za vakcinisane i ozdravljene osobe osim ako dolaze sa područja gde postoje mutacije virusa

Za osobe koje su vakcinisane ili ozdravljene a koje dolaze iz rizičnih područja ili područja sa visokom incidencom od 9. maja 2021 ne važi više obavezan karantin.

Kao vakcinisane se vode osobe koje su primile sve neophodne doze jedne od vakcina protiv COVID-19 koje su navedene na internet stranici Paul-Ehrlich Instituta  (trenutno: BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria – dve doze, Johnson&Johnson - jedna doza). Od zadnje doze vakcine moraju proći najmanje 14 dana. Pored toga vakcinisane osobe ne smeju imati simptome. One moraju imati potvrdu o vakcinisanju u papirnom formatu (original) ili u digitalnom formatu na nemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku.

Kao ozdravljeni se vode osobe koje mogu da prilože pozitivan PCR test koji je star najmanje 28 dana a najviše 6 meseci i koje nemaju simptome. Ove osobe moraju priložiti PCR test u papirnom formatu (original) ili u digitalnom formatu na nemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku.

Za putnike koji dolaze iz područja sa mutacijama virusa i za osobe koje su bile u kontaktu sa mutacijom virusa koja se još uvek nije raširila u Nemačkoj, obavezan karantin i dalje važi.

Dodatne informacije o pravilima za vakcinisane i ozdravljene osobe možete naći na internet stranici nemačke Savezne vlade.

Izuzetak: Proputovanje (Tranzit)

Obaveza kućne izolacije ne postoji kod tranzitnih boravaka. Vi ste međutim u ovim slučajevima u obavezi da napustite Nemačku bez odlaganja. Propisi saveznih država su odlučujući.

Izuzetak: Negativni rezultat testa nakon 5 dana

Prema važećim propisima desetodnevni karantin se može prekinitu najranije posle petog dana od ulaska kroz negativni rezultat testa u vezi sa infekcijom koronavirusa SARS-CoV-2.

Trenutne mere u Nemačkoj

Od 2. novembra prema odluci savezne vlade i saveznih država, važe opsežna ograničenja javnog života u Nemačkoj.

To znači. između ostalog da hoteli i ostala prenoćišta nude smeštaj samo za neophodna putovanja. Noćenja za turistička putovanja po pravilu nisu više dopuštena. Za sprovođenje propisa su zadužene savezne države. Da li je noćenje moguće u konkretnom slučaju zavisi od propisa konkretne savezne države koja je odredište.

Putnici mogu naći dodatne informacije (samo na nemačkom jeziku) na internet stranici ministarstva zdravlja.


Propisi u pojedinačnim nemačkim saveznim državama

Pod sledećim linkovima možete naći informacije o propisanim merama karantina saveznih država:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin                                     

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Podršku pri potrazi za nadležnim sagovornicima u zdravstvenim institucijama na licu mesta možete naći ovde: https://tools.rki.de/plztool


još sadržaja

Na početak stranice