Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Važna napomena! - Ograničenje ulaska u Nemačku

02.07.2020 - Članak

Pri ulasku u Nemačku iz zemalja izvan EU važe i dalje opsežna ograničenja.

Do daljeg važe opsežna ograničenja ulaska za putnike iz većine zemalja izvan EU, koji nemaju državljanstvo EU (npr. Norveška, Island, Lihtenštajn, Švajcarska i Velika Britanija). Ovo važi i za putnike sa Kosova.

Ulazak u Nemačku bez ograničenja je od 2. jula 2020. moguć za državljane sledećih zemalja:

 • Države članice EU+Norveška, Island, Lihtenštajn, Švajcarska i Velika Britanija
 • Australija
 • Kanada
 • Gruzija
 • Crna Gora
 • Novi Zeland
 • Tajland
 • Tunis
 • Urugvaj.

Za putnike iz zemalja koje nisu navedene na listi gore važe olakšani uslovi ulaska ako pripadaju jednoj od sledećih grupa (u datom slučaju je moguć karantin/samoizolacija od 14 dana nakon ulaska):

 • Nemački državljani kao i državljani drugih EU država članica kao i države asocirane sa Šengenom (Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska) i Velika Britanija.
 • Osobe sa važećom nemačkom dozvolom za boravak (ne viza);
 • Bliski članovi porodice (supružnici, maloletna deca, roditelji maloletne dece) u cilju spajanja porodice sa važećom nacionalnom „D“ vizom;
 • Studenti, čije se studije ne mogu u potpunosti biti sprovedene iz inostranstva sa važećom nacionalnom „D“ vizom (ne Šengen vizom);
 • Zdravstveni radnici, zdravstveni naučnici i negovatelji starih osoba sa važećom nacionalnom „D“ vizom (ne Šengen vizom);
 • strano stručno osoblje i visokokvalifikovani radnici sa diplomom koja je priznata u Nemačkoj, koje je zaposlenje neophodno iz ekonomskog aspekta i čiji rad ne može biti pomeren za neki kasniji period ili ne može biti izvršen u inostranstvu (mora se dokazati) sa važećom „D“ vizom za zaposlenje;
 • Osoblje u prevozu robe kao i ostali transportni personal sa važećom vizom;
 • Akreditovane diplomate, radnici međunarodnih organizacija, vojno osoblje, humanitarni radnici ukoliko izvršavaju njihovu funkciju;
 • Tranzitni putnici, koji ne napuštaju međunarodni tranzitni deo aerodroma;
 • Bliski članovi porodice (supružnici, maloletna deca, roditelji maloletne dece) osobe koja živi u Nemačkoj (u datom slučaju sa važećom vizom), koji iz konkretnih i hitnih porodičnih razloga putuju. U ovim slučajevima su potrebna dokumenta koja dokazuju te razloge. Nemačka savezna policija odlučuju pri ulasku u svakom pojedinačnom slučaju na osnovu podnesenih dokumenata, da li postoje hitni porodični razlozi;
 • Osobe kojima je potrebna zaštita iz drugih humanitarnih razloga.

Sve osobe koje ne pripadaju gorenavedenim kategorijama, moraju računati na to, da će biti vraćeni sa granice.

Za putnike koji ulaze u SR Nemačku, koji su se u nekom trenutku u zadnjih 14 dana pre ulaska nalazili na rizičnom području, postoji prema odgovarajućoj uredbi o karantinu nadležnih saveznih zemalja obaveza 14-dnevne samoizolacije/kućne izolacije nakon ulaska. Pregled aktuelnih zemalja koji su označeni kao rizična područja možete naći ovde. U ovom trenutku se prema ovoj listi Kosovo označava kao rizično područje.

Na početak stranice