Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Važna napomena! - Ograničenje ulaska u Nemačku

15.09.2020 - Članak

Pri ulasku u Nemačku iz zemalja izvan EU važe i dalje opsežna ograničenja.

Do daljeg važe opsežna ograničenja ulaska za putnike iz većine zemalja izvan EU, koji nemaju državljanstvo EU (npr. Norveška, Island, Lihtenštajn, Švajcarska i Velika Britanija). Ovo važi i za putnike sa Kosova.

Ulazak u Nemačku bez ograničenja je od 2. jula 2020. moguć za državljane sledećih zemalja:

 • Države članice EU+Norveška, Island, Lihtenštajn, Švajcarska i Velika Britanija
 • Australija
 • Kanada
 • Novi Zeland
 • Tajland
 • Urugvaj.

Za putnike iz zemalja koje nisu navedene na listi gore važe olakšani uslovi ulaska ako pripadaju jednoj od sledećih grupa (u datom slučaju je moguć karantin/samoizolacija od 14 dana nakon ulaska):

 • Nemački državljani kao i državljani drugih EU država članica kao i države asocirane sa Šengenom (Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska) i Velika Britanija.
 • Osobe sa važećom nemačkom dozvolom za boravak (ne viza);
 • Članovi „uže“ porodice osoba koje žive u Nemačkoj (bračni partneri, maloletna deca, roditelji maloletne dece) trebaju u cilju spajanja porodice sa važećom nacionalnom „D“ vizom ili za šengen vizu za kratkotrajni boravak (ukoliko je potrebno zbog državljanstva) da kao dokaz srodstva, između ostalog, podnesu venčani list/izvod iz knjige rođenih u originalu ili u formi overene kopije odnosno dokaze o dugoročnom partnerstvu (dokazi o ranijim sastancima u Nemačkoj ili ranije zajedničko prebivalište u inostranstvu);
 • Studenti, čije se studije ne mogu u potpunosti biti sprovedene iz inostranstva sa važećom nacionalnom „D“ vizom (ne Šengen vizom);
 • Zdravstveni radnici, zdravstveni naučnici i negovatelji starih osoba sa važećom nacionalnom „D“ vizom (ne Šengen vizom);
 • strano stručno osoblje i visokokvalifikovani radnici sa diplomom koja je priznata u Nemačkoj, koje je zaposlenje neophodno iz ekonomskog aspekta i čiji rad ne može biti pomeren za neki kasniji period ili ne može biti izvršen u inostranstvu (mora se dokazati) sa važećom „D“ vizom za zaposlenje;
 • Osoblje u prevozu robe kao i ostali transportni personal sa važećom vizom;
 • Akreditovane diplomate, radnici međunarodnih organizacija, vojno osoblje, humanitarni radnici ukoliko izvršavaju njihovu funkciju;
 • Tranzitni putnici, koji ne napuštaju međunarodni tranzitni deo aerodroma;
 • Bliski članovi porodice (supružnici,deca, roditelji, babe i dede i braća i sestre) osobe koja živi u Nemačkoj uglavnom nije dozvoljeno da posete zemlju čak i sa važećom šengenskom vizom (ako je potreban zbog njihove nacionalnosti), ali u izuzetnim slučajevima ako putujete iz određenog porodičnog razloga, dozvoljen vam je ulazak (rođenje, venčanje, smrt / sahrana, teška bolest bliskih rođaka koji zavise od izdržavanja itd.). . U ovim slučajevima su potrebna dokumenta koja dokazuju te razloge. Nemačka savezna policija odlučuju pri ulasku u svakom pojedinačnom slučaju na osnovu podnesenih dokumenata, da li postoje hitni porodični razlozi;
 • Visoko kvalifikovani stručnjak i specijalista stranih kompanija sa važećom šengenskom vizom da prisustvuje poslovnim sastancima u Nemačkoj ako je ulazak apsolutno neophodan iz ekonomskih razloga, uzimajući u obzir i pandemijsku situaciju. U tu svrhu na ulazu se mora predstaviti dokaz o profesionalnim kvalifikacijama putnika kao i originalna izjava (!) koju je potpisao nemački poslovni partner (videti obrazac). Prilikom ulaska u zemlju, Nemačka savezna policija će u svakom pojedinačnom slučaju odlučiti da li su ispunjeni uslovi za izuzetak, ali poslovnim sastancima se u svakom slučaju može prisustvovati tek nakon završetka karantina / priznatog negativnog Covid-19 testa
 • Osobe kojima je zaštita potrebna iz humanitarnih razloga, npr. ulazak na medicinsko lečenje iz hitnih medicinskih razloga (tj. ako je bez adekvatnog lečenja život osobe ugrožen ili ako se treba plašiti značajne i trajne štete, a lečenje se ne može izvršiti u mestu rođenja - moraju se podneti odgovarajući dokazi) .

Sve osobe koje ne pripadaju gorenavedenim kategorijama, moraju računati na to, da će biti vraćeni sa granice.

Gorenavedeni vanredni propisi ne menjaju propise o izdavanju vize koji su važili pre pandemije, što znači da ukoliko za neku osobu na osnovu državljanstva ili cilja putovanja postoji obaveza da poseduje odgovarajući vizu, ona važi i dalje.

I za osobe koje obuhvataju gorenavedeni vanredni propisi važi sledeće: Putnici koji dolaze sa Kosova moraju pri ulasku u Nemačku da poseduju priznati aktuelni negativni COVID-19 test (PCR-test, ne stariji od 48 sati) ili da se testiraju unutar 72 sata nakon ulaska.

Od trenutka ulaska do trenutka kada priložite negativne rezultate testa kućni karantin/samoizolacija moraju biti poštovani. Molimo Vas da uzmete u obzir da se prilikom uzimanja uzoraka, pogotovu na mestima testiranja koji su blizu državnih granica, na rezultate testa može čekati i do nedelju dana. Uračunajte usled toga odgovarajući vremenski period karantina.  Zavisno od savezne države u pojedinačnim slučajevima može biti naložen dodatni karantin i/ili test. Molimo Vas da uzmete u obzir da na Kosovu trenutno ne postoje sertifikovane labaratorije, čiji se rezultati testova mogu priznati

Na početak stranice