Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Zahtev za ponovno viziranje nacionalne vize (= ne Šengen vize)

16.09.2020 - Članak

U sledećim slučajevima pojednostavljeno ponovno izdavanje vize („Ponovno viziranje“) dolazi u obzir:

  • Vama je izdata nacionalna „D“-Viza od strane nemačke ambasade u Prištini (ne Šengen viza!),
  • viza je bila 15.03.2020 još uvek važeća,
  • vi niste sa ovom vizom putovali,
  • viza je istekla ili ističe (trajanje vize kraće od jednog meseca),
  • cilj vašeg putovanje se nije promenio.

Ako je ovo tačno u vašem slučaju molimo Vas da u potpunosti popunite formular dole i da nam ga pošaljete sa fotografijom/kopijom izdate vize najkasnije do 31.12.2020 na sledeću e-mail adresu: neuvisierung@pris.diplo.de . Zahtevi za ponovno viziranje predati posle 31.12.2020 ne mogu biti obrađeni. E-mailovi bez formulara ili kopije vize se takođe ne obrađuju.

U ostalim slučajevima, u kojima nisu ispunjeni gorenavedeni slučajevi, mora se poslati zahtev za lični termin u ambasadi i mora se podneti kompletni novi zahtev za vizu.

još sadržaja

Na početak stranice