Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Za osobe koje su potpuno vakcinisani, olakšavanje putovanja primenjivaće se od 25. juna 2021. godine

21.06.2021 - Članak

Od 25. juna 2021. godine, potpuno vakcinisane osobe sa Kosova će moći ponovo da uđu u Nemačku pod određenim uslovima.

Osobe koje su u potpunosti vakcinisane na COVID-19 od 25. juna 2021. godine, mogu ponovo da poslovno ili turistički putuju u Nemačku, pod uslovom da imaju važeću vizu.

Očekuje se da se termini za šengen-vize mogu ponovo zakazivati u ambasadi u Prištini od početka jula. Termini se tada mogu rezervisati samo putem online sistema za zakazivanje termina Ministarstva spoljnih poslova Nemačke. Prilikom podnošenja zahteva za vizu moraju se podneti dokumenti o vakcinaciji.

Termini za podnošenja zahteva za vizu za zaposlenje prema Zapadnobalkanskoj odredbi verovatno se mogu ponovo ponuditi od avgusta, za potpuno vakcinisane osobe. Detaljnije informacije će uslediti blagovremeno.

Samo one osobe koje su vakcinisane nekom od vakcina navedenih na internet stranici Instituta Paul Ehrlich (PEI) (trenutno BionTech-Pfizer/Cominarti, Moderna/Spikevax, AstraZeneca/Vaxzevria i Johnson&Johnson/Jannssen) mogu ući u zemlju, ako od prijema poslednje potrebne doze do prošlo je najmanje 14 dana. Trenutno se ovo odnosi samo na vakcine koje je odobrila Evropska agencija za lekove (EMA). Proširenje na druge vakcine sa uporedivim standardom zaštite planira se čim se završe neophodni testovi.

Za ulazak mora biti predočen digitalni COVID sertifikat iz EU ili uporedni dokaz o vakcinaciji u digitalnom ili papirnom obliku na nemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku. Ovi podaci moraju biti navedeni na sertifikatu:

  1. lični podaci vakcinisane osobe (najmanje prezime, ime i datum rođenja)
  2. Datum vakcinacije, broj vakcinacija,
  3. Naziv vakcine,
  4. Naziv bolesti protiv koje je osoba vakcinisana
  5. Ime i adresa institucije odgovorne za sprovođenje vakcinacije i
  6. Potvrda u pismenoj ili elektronskoj formi kvalifikovanim elektronskim potpisom ili kvalifikovanim elektronskim pečatom od strane lica odgovornog za sprovođenje vakcinacije; Ako takve informacije nije moguće navesti iz administrativnih razloga, odgovorno lice / institucija treba da to na odgovarajući način nadomesti, pečatima ili državnim simbolima.

Za oporavljenu osobu, vakcinacija se može sastojati od samo jedne doze vakcine. Da bi se dokazao potpuni vakcinalni status onih koji su se oporavili, mora se takođe dokazati da je pre vakcinacije postojalo oboljenje koronavirusom SARS-CoV-2. Pozitivan PCR test od najmanje 28 dana i najviše šest meseci mora biti predočen kao dokaz ove bolesti. Dokaz o oporavku mora biti dostupan na nemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku, u digitalnom ili u fizičkom obliku (papirni oblik).

Dodatne informacije možete naći ovde.

Na početak stranice