Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Račun sa ograničenim mesečnim raspolaganjem: Šta morate znati?

Euro coins frozen in ice

Euro coins, © colourbox.de

Članak

Izdržavanje troškova života u postupku izdavanja viza može biti dokazano kroz uspostavljanje računa sa ograničenim pravom raspolaganja. Kod izbora ponuđača imate slobodan izbor. Prema trenutnim saznanjima Ambasade sledeće banke na Kosovu nude račun sa ograničenim pravom raspolaganja na, koji ispunjava kriterijume viznog postupka:

Deutsche Bank

Fintiba

X-Patrio

Ponuđače koji ovu uslugu nude na celom svetu možete naći na internet stranici nemačkog Ministarstva spoljnih poslova.

Povezani sadržaji

Na početak stranice