Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Mali projekti Nemačke ambasade 2021

Neues Logo der Deutschen Zusammenarbeit

Neues Logo der Deutschen Zusammenarbeit, © AA

26.01.2021 - Članak

Mali projekti Nemačke ambasade imaju za cilj pružanje brze i efikasne pomoći najsiromašnijim i / ili najugroženijim društvenim grupama.

Ko može da aplicira?

Sve nevladine organizacije koje su registrovane na Kosovu mogu aplicirati. Individualne osobe, firme i start-ap preduzeća ne mogu biti podržani.

Koji su kriterijumi?

Predlog projekta mora da:

  • ima za cilj da pomogne najsiromašnijim članovima društva i/ili posebno ugroženim društvenim grupama;
  • iznosi između 5.000 i 15.000 evra;
  • predviđa samo ograničenu sumu troškova za osoblje/zaposlene (plate i slično);
  • ne sadrži obaveze koje se ponavljaju (npr. gorivo, hrana, lekovi, materijali i slično);
  • bude završen u 2021. kalendarskoj godini.

Šta je u fokusu ovog poziva?

• Projekti koji stvaraju prihod;

• Projekti sa širokim uticajem na društvo;

• Projekti koji se bave sa srednjeročnim i dugoročnim efektima COVIDa-19 na društvo.

Projekti iz drugih tematskih oblasti će takođe biti uzeti u obzir.

 

Šta predlog projekta mora sadržati i koji je rok za podnošenje?

Predlog projekta mora sadržati sledeće:

• Popunjena aplikacija za projekat na engleskom jeziku (može se preuzeti ispod);

• Finansijski plan projekta (sopstvena sredstva, sredstva trećih strana, zatraženi budžet od ambasade) u formi tabele sa detaljima o individualnim troškovima;

• Dve procene troškova (dve ponude za potrebnu opremu i/ili usluge, prevedene na engleski jezik);

• Kopija registracije NVO-a;

• Potpise dva projektna menadžera (potpisi moraju biti skenirani).

Predlozi projekata moraju biti podneseni elektronski, na engleskom jeziku, do 8. marta 2020. u 12:00 časova na info@pris.diplo.de

Dokumenti za preuzimanje

Na početak stranice