Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Novi logo za projekte u oblasti nemačke međunarodne saradnje

Članak

Od sada će projekti nemačke međunarodne saradnje biti prepoznatljivi po novom jedinstvenom logou "Nemačka saradnja".

Od sada će projekti nemačke međunarodne saradnje biti prepoznatljivi po novom jedinstvenom logou "Nemačka saradnja". Ovo naraočito važi za projekte koje sprovodi Nemačka kreditna banka za obnovu (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW) ili Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), koji su do sada često služili samo svojim logoom. Novi logo pokazuje da Savezna Rpublika Nemačka finansira projekte, a ne preduzeća i udruženja.

Kako državni angažman Nemačke, tako i angažman u privatnom sektoru u oblasti razvojne saradnje uživaju širom sveta visok ugled. "Made in Germany" važi širom sveta za pojam kvaliteta - što takođe važi za nemačke proizvode u inostranstvu. Opsežan i višestran angažman Savezne vlade u inostranstvu treba novim logoom da bude prepoznatljiv i jedinstven. Takođe u humanitarnoj pomoći, prevenciji krize, suzbijanju konflikata, pomoći u demokratizaciji i drugim oblastima će nemačkom doprinosu biti dat viši stepen prepoznatljivosti.


Povezani sadržaji

Na početak stranice