Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

CIM - Centar za međunarodnu migraciju i razvoj - posrednik u pronalaženju personala iz nemačke razvojne saradnje

Članak

CIM posreduje u pronalaženju stručnog i upravljačkog osoblja za Aziju, Afriku, Latinsku Ameriku i istočnu i jugoistočnu Evropu i prati njihov angažman kako kroz usluge tako i kroz doprinose njihovoj lokalnoj zaradi.

CIM posreduje u pronalaženju stručnog i upravljačkog osoblja za Aziju, Afriku, Latinsku Ameriku i istočnu i jugoistočnu Evropu i prati njihov angažman kako kroz usluge tako i kroz doprinose njihovoj lokalnoj zaradi.

Slanjem visokokvalifikovanih stručnjaka se unapređuje razvoj zemalja u svrhu dostizanja zajedničkih ciljeva Ministarstva privredne saradnje i razvoja i zemlje partnera.

U sistemu nemačke razvojne saradnje, CIM je mala i fleksibilna organizacija; njeni nosioci su dva jaka partnera, a ona dopunjava njihov spektar usluga: to su Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i Savezna agencija za rad (BA).

Da li je Vašoj organizaciji potrebna osoba za neku važnu poziciju, a u zemlji nedostaje neophodna ekspertiza? Uz pomoć CIM-a možete kao poslodavac pokriti potrebu za kompetentnim stručnjacima sa odličnim obrazovanjem. Uz pomoć stručnjaka iz CIM-a dostići ćete svoje ciljeve brže, efikasnije i uz manje troškove.

Više informacija pronaći ćete ovde:

(© CIM)

Povezani sadržaji

Na početak stranice