Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Mikrokrediti za mala i srednja preduzeća

Članak

Početkom 2000. godine je u cilju podizanja privrede na Kosovu na inicijativu nemačke Kreditne agencije za obnovu (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW) osnovana Majkro enterprajz banka (Micro Enterprise Bank - MEB) za davanje malih kredita.

Već početkom 90-tih godina na Kosovu nastaje jedno zaista dinamično, samostalno malo preduzetništvo. Međutim, po završetku rata 1999. na Kosovu više nije postojala nijedna jedina banka, pa tako i nijedan pouzdan finansijski partner za preduzeća.

Raniji državni donosioci deviza kao na primer rudarstvo propali su zbog svog dezolantnog položaja, a njihova obnova još nije na vidiku. Postepeno sve više međunarodnih investitora dolazi u zemlju, međutim, privredni razvoj i dalje u mnogome zavisi od malih i srednjih lokalnih preduzeća.

Početkom 2000. godine je u cilju podizanja privrede na Kosovu na inicijativu nemačke Kreditne agencije za obnovu (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW) osnovana Majkro enterprajz banka (Micro Enterprise Bank - MEB) za davanje malih kredita. Potreban kapital je stavljen na raspolaganje, otvoreni su programi za male kredite i lokalni personal je obučen na odgovarajući način. MEB je najpre bila jedina finansijska institucija na Kosovu koja funkcioniše i ubrzo se razvila u poslovnu banku sa širokim spektrom bankarskih usluga.

Krajem 2003. iz MEB je nastala Prokredit (ProCredit) banka Kosovo. Akcionari ove banke su Prokredit Holding AD (ProCredit Holding AG) i Komercbank AD (Commerzbank AG).

Od jedan napravi dva i tri

Prokredit banka Kosovo (ProCredit Bank - PCB) nudi malim i srednjim preduzećima početne kredite za pokretanje posla, za poslovnu opremu, brze kredite za hitne nabavke, dispozitivne kredite za garanciju likvidnosti, ali i za dugoročne investicije. Cilj banke jeste da pruži podršku preduzećima iz različitih oblasti poslovanja, kako bi im stvorila bolje šanse na tržištu, a onda bi ta preduzeća trebalo da doprinesu tome da se opšta privredna situacija na Kosovu stabilizuje, da se za stanovništvo na Kosovu stvore nove šanse i da se smanji siromaštvo u zemlji.

Tokom godina je čitav niz preduzeća uspeo da se uz pomoć različitih malih kredita Prokredit banke uspešno etablira na tržištu. Jedan od primera je i tekstilna radnja u Đakovici/Gjakova koju vode Lule i njen suprug. PCB im je najpre omogućila da poručuju više robe i tako udovolje željama kupaca. Time je postignut veći promet, pa su mogli da otvore još dve filijale, a u međuvremenu su zaposlili i još jednu saradnicu. Redovan kontakt sa PCB za Lule i njenog supruga postao je deo svakodnevice. Oni su prezadovoljni brzom i jednostavnom podrškom ove banke.

60.000 kredita za mala i srednja preduzeća

Oktobra 2008. godine Prokredit banka Kosovo odobrila je više od 60.000 kredita malim i srednjim preduzećima u ukupnom iznosu od 440 miliona evra. Od toga je 35 miliona evra otišlo za finansiranje poljoprivrednih preduzeća. Sama Prokredit banka je, sa 58 filijala i ukupnom aktivom od 625 miliona evra, vodeća banka na Kosovu. Sa 1100 saradnika Prokredit banka je i najveci poslodavac u privatnoj privredi na Kosovu. 2007. godine je Kosovo uprkos teškoj opštoj situaciji uspelo da postigne privredni razvoj od oko 6%.

FINCA Kosovo

Misija koju FINCA Internešnal (Foundation for International Community Assistance – Fondacija za međunarodnu pomoć opštinama) sledi jeste da pruži finansijske usluge preduzećima sa najmanjim primanjima, tako da mogu da otvaraju radna mesta, da doprinose opštem dobrostanju i da poboljšaju svoj životni standard.

Aktivnosti FINCA-e su na Kosovu počele februara 2000. uz podršku USAID-a, UNMIK-a i OEBS-a. Prvi grupni kredit je u Mališevu/Malishevë dodelila kraljica Jordana, Njeno Veličanstvo Ranija Al-Abdulah. FINCA Kosovo je jedini institut za mikrofinansije koji nudi takozvane start-up finansije za ženska i muška mala preduzeća.

FINCA mreža u Kosovu trenutno se sastoji iz 11 filijala i 5 podfilijala na celom Kosovu, sa izuzetkom Mitrovice/Mitrovicë i severne regije.

Broj saradnika je oko 200, broj korisnika negde oko 12.000 osoba, a iznos pozajmljenog kredita kreće se oko 16,1 miliona evra.

FINCA Kosovo aktivna je kao još jedna nevladina organizacija, ali je u međuvremenu kod Centralne banke Kosova podnela zahtev za dobijanje licence za rad kao tzv. licencirani institut za mikrofinansije, što je samo stepenik niže od jedne punosnažne banke za mikrofinansije. Tokom 2009. godine bi u tom smislu trebalo da počnu da se obavljaju odgovarajuće poslovne aktivnosti, koje između ostalog podrazumevaju i primanje novca korisnika.

Trenutno se korisnicima nude četiri različite vrste kredita (pojedinačni krediti, grupni krediti, krediti za adaptaciju stambenog prostora uključujući stambene kredite, i poljoprivredni krediti).
Rok otplate obično traje između jedne i dve, u izuzetnim slučajevima i do pet godina. Ponuđeni krediti kreću se – u zavisnosti od boniteta korisnika – u rasponu od 300 do 70.000 €.
Otplatna stopa kod ovih malih i mini kredita leži iznad 98%. Vrednost, koja nije neobična za sektor mikrofinansija, a koja dokazuje da je platežni moral korisnika daleko bolji nego što se inače pretpostavlja. Više informacija o FINCA Kosovo odnosno o FINCA Internešnal naći ćete na sledećim internet stranicama:
http://www.finca-ks.org/ odnosno www.villagebanking.org

Jedan tim ARD-ovog magazina "Plusminus" je datim povodom bio na Kosovu i pratio saradnike i korisnike FINCA-e u njihovom svakodnevnom poslu. Petominutni izveštaj o tome možete pogledati na sledećoj adresi: http://www.daserste.de/plusminus/

Povezani sadržaji

Na početak stranice