Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Aktivnosti povodom 15 godina nemačko-kosovske saradnje

Članak

Petnaest godina nemačke saradnje s Kosovom su radostan povod. Ovde možete pronaći više informacija o manifestacijama povodom petnaestogodišnjice.

Nemačka razvojna saradnja će publikacijama i manifestacijama – zajedno sa kosovskim partnerima – 2014. godinu obeležiti u znaku „15 godina nemačko-kosovske saradnje”.

Cilj je da se kosovska i nemačka javnost kao i partneri razvojne saradnje s Kosovom informišu o aktivnostima, razvoju, rezultatima, kao i o budućim ciljevima nemačke razvojne saradnje i da se nemačka razvojna saradnja prezentuje javnosti.

Aktivnosti

- Brošura o petnaestogodišnjici nemačko-kosovske razvojne saradnje s pregledom najvažnijih projekata državnih i nedržavnih aktera

- Velika manifestacija svih nemačkih aktera na ulici Majke Tereze 19. i 20. septembra 2014.

- Projektne aktivnosti

- Razrađivanje nove strategije za saradnju u narednim godinama

Povezani sadržaji

Na početak stranice