Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

15 godina nemačko-kosovske saradnje

Članak

Logo 15 Jahre deutsch-kosovarische Zusammenarbeit
Logo 15 Jahre deutsch-kosovarische Zusammenarbeit© Deutsche Botschaft Pristina

Petnaest godina nemačke saradnje s Kosovom su radostan povod. One nude priliku da zajedno sa partnerima sagledamo postignuća, konsolidujemo stečena iskustava i lociramo buduće potrebe i izazove u okviru pripreme nove strategije.

Odmah nakon što su 1999. godine okončani nasilni sukobi na Kosovu Nemačka se angažovala za stanovništvo na Kosovu. Zajedno sa drugim donatorima iz celog sveta Savezna Vlada je odmah preko organizacija za razvojnu saradnju i nevladinih organizacija Saveznog ministarstva za privrednu saradnju postala aktivna u zemlji. Prvi projekti su potpomogli obnovu, mnogobrojni projekti su finansirani sredstvima Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu i iz Fonda za humanitarnu pomoć, oružane snage SR Nemačke nisu samo u okviru KFOR-a doprinele sigurnosti i stabilnosti Kosova, već su se prilikom obnove angažovale kroz civilno-vojnu komponentu (CIMIC).

Od tada je prošlo 15 godina. Vreme nužne pomoći je prošlo. Iz nje su se razvili projekti koji su se obavezali maksimi dugoročnog razvoja. Savezna Republika Nemačka je jedna od najvećih bilateralnih donatora za Republiku Kosovo. Donacije su prethodnih godina malo porasle. Nemačka podržava Republiku Kosovo u održivom razvoju i približavanju EU. Za bilateralnu državnu saradnju sa Kosovom Savezna Republika Nemačka stavlja na raspolaganje oko 30 miliona evra godišnje.

još sadržaja

Petnaest godina nemačke saradnje s Kosovom su radostan povod. Ovde možete pronaći više informacija o manifestacijama povodom petnaestogodišnjice.

Manifestacije:

Povezani sadržaji

Na početak stranice