Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Servis stručnjaka seniora - (Senior Experten Service - SES) - Podrška kvalifikacijama stručnog i upravljačkog osoblja

Članak

Servis stručnjaka seniora, SES – fondacija nemačke privrede za međunarodnu saradnju - je vodeća nemačka organizacija za posredovanje u pronalaženju nemačkih stručnjaka i rukovodilaca u penziji. SES je osnovan 1983.

Servis stručnjaka seniora, SES – fondacija nemačke privrede za međunarodnu saradnju - je vodeća nemačka organizacija za posredovanje u pronalaženju nemačkih stručnjaka i rukovodilaca u penziji. SES je osnovan 1983. godine kao ponuda za stručnjake u penziji koji žele da nakon završenog radnog veka prenesu svoje znanje i da volonterski doprinesu privrednoj saradnji i smanjenju siromaštva. SES između ostalog podržava Savezno ministarstvo privredne saradnje i razvoja.

SES je podrška kvalifikacijama stručnog i rukovodilačkog osoblja u manjim i srednjim preduzećima, u javnoj administraciji, u privrednim komorama i udruženjima, socijalnim i medicinskim ustanovama, te u institucijama za stučno usavršavanje.

Aktuelne informacije o SES-u (na nemačkom i engleskom jeziku) možete pronaći direktno na internet stranici SES-a: http://www.ses-bonn.de/en/about-us.html

Povezani sadržaji

Na početak stranice