Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

KfW - nemačka Kreditna agencija za obnovu snabdeva Kosovo vodom i energijom

Članak

Pouzdano snabdevanje domaćinstava i preduzeća strujom i čistom vodom u većini delova Evrope se podrazumeva, na Kosovu, međutim, to duže vremena nije bio slučaj. Pre svega zbog oštrih zima su svetlost i toplota morali da se obezbede ljudima.

Voda iz slavine – struja iz utičnice

Pouzdano snabdevanje domaćinstava i preduzeća strujom i čistom vodom u većini delova Evrope se podrazumeva, na Kosovu, međutim, to duže vremena nije bio slučaj. Pre svega zbog oštrih zima su svetlost i toplota morali da se obezbede ljudima. Tek sa tekućom vodom, grejanjem i električnom strujom kuće su zaista ponovo nastanjive, a privreda ponovo radno sposobna. KfW razvojna banka dovodi u red snabdevanje energijom i vodom na Kosovu. Tako doprinosi tome da ljudi u zemlji sami mogu da zarađuju za život.

Energija i voda za ljude na Kosovu

Energija se na Kosovu proizvodi u dve toplane, od kojih je jedna već više od 40 godina u pogonu. Loše održavanje, nedostatak investicija i nestručno poslovanje jako su oštetile njeno funkcionisanje. Od 1989. godine nedostajalo je školovanog personala, isporuka struje je bila krajnje neredovna, a veliko izbacivanje prljavštine i prljave vode ugrozili su životnu okolinu. I kod snabdevanja vode imali smo sličnu sliku. Uz to je i rat ostavio primetne tragove. Postrojenja za hlorisanje vode kao i laboratorije bili su oštećeni, a celokupan vozni park bio je ukraden. Uprkos velikoj količini vode, snabdevanje stanovništva i preduzeća na Kosovu nije bilo zagarantovano. Sem toga, mnoga domaćinstva nisu plaćala svoju potrošnju vode. Ovo je dovelo do privrednog slabljenja preduzeća za snabdevanje vodom. 2000. godine je KfW razvojna banka radovima na popravci sistema za snabdevanje vodom i obučavanjem personala započela sa puštanjem u pogon 40 godina stare električne centrale.

Fitnes-program za električne centrale i cevi

Najpre su u okviru jednog hitnog programa popravljeni kotlovi za pritisak, sistem za hlađenje, turbine, generatori i druga postrojenja električne centrale. Dva bloka centrale su u zimu 2000/2001. ponovo priključene na mrežu. Radi zaštite životne okoline ugrađeni su filteri i obnovljen je sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Juna 2002. godine je KfW razvojna banka morala da u rekordnom vremenu osposobi jedan privremeni program, jer druga, modernija elektična centrala nakon jednog požara više nije bila u pogonskom stanju. Zbog toga su i ostali delovi stare električne centrale ponovo osposobljavani. Sprovedene su i brojne kvalifikacije za personal elektične centrale i njen menadžment. U oblastima oko Prizrena i Peći, kao i u Mitrovici, Prištini i okolini ponovo je uspostavljen sistem za snabdevanje vodom i za odvod vode. Izvori su ograđeni, postavljene su nove cevi i izgrađene su pumpe. Osigurano je i pridržavanje higijenskih standarda. Za efektivnu kontrolu potrošnje instalirani su brojači potrošnje vode za domaćinstva i brojači proizvodnje, pa su uvedene tarife koje pokrivaju troškove. Saradnici preduzeća za vode prošli su kroz savetovanje o preduzetništvu i radnu obuku.

Ponovo teče i teče kroz vodove

Iako bi dugoročno rešenje problema sa snabdevanjem strujom na Kosovu moglo da se postigne samo ako se izgradi nova elektična centala, uz brzu pomoć Savezne vlade Nemačke ponovo je uspostavljeno snabdevanje strujom na Kosovu i time je dat važan doprinos za post-savladavanje konflikata.

U međuvremenu električna centrala stara 40 godina zahvaljujući puštanju u pogon ponovo snabdeva energijom domaćinstva i privredu na Kosovu. Životna okolina je sada pošteđena zahvaljujući čistijoj proizvodnji. Nakon radova na snabdevanju vodom sada 900.000 stanovnika u 17 opština dobija svežu pijaću vodu. Merenjem stvarne potrošnje vode i novim proračunima cena je i privredna situacija vodnih preduzeća mogla da bude stabilizovana. Sada se radi na poboljšanju sistema odvoda vode.

Investicije za preko 900.000 ljudi

Od 2000. godine je Savezna vlada Nemačke kroz angažman KfW razvojne banke učesnik u ponovnom osposobljavanju za snabdevanje energijom i vodom na Kosovu. Dalja sredstva su na raspolaganje stavili Konsolidovani budžet Kosova (KBC) Ujedinjenih Nacija, Evropska agencija za obnovu i Danska. Tokom čitavog procesa obnove se usko sarađivalo sa privremenim institucijama samouprave Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) i opštinama. Pritom kancelarKfW-a u Prištini ima centralnu ulogu u koordinaciji svih koraka po pitanju infrastrukture u kojima učestvuje Nemačka. Savezna vlada Nemačke dugoročno se angažuje za poboljšanje životnih uslova ljudi na Kosovu.

Povezani sadržaji

Na početak stranice