Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Razvojna saradnja

Logo nemačke razvojne saradnje

Logo nemačke razvojne saradnje, © Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke

Članak

Odeljenje za razvojnu saradnju koordiniše razvojnom saradnjom između Nemačke i Kosova.

Nemačka je najveći bilateralni donator na Kosovu. Od početka saradnje sa Kosovom 1999. godine, nemačka vlada je uložila više od 660 miliona evra u razvojne projekte.

Najvažniji cilj je podrška Kosovu na putu ka Evropskoj uniji. Da bi se postigao ovaj cilj, sa kosovskom vladom su dogovoreni sledeći prioriteti:

  •     Održivi ekonomski razvoj
  •     Klima i energija
  •     Kanalizacija i otpad

Međusektorska pitanja ostaju ljudska i manjinska prava, migracije, demokratija, civilno društvo, reforma javne uprave i pitanja rodne ravnopravnosti.

Društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i KfW Razvojna banka  sprovode nemačko-kosovske razvojne projekte.

Savezna vlada takođe podržava projekte razvoja civilnog društva i važan je partner u projektima sa EU i u drugim multilateralnim projektima.

Na početak stranice