Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Kultura i sport

65. Berlinale - Vorbereitung

65. Berlinale - Vorbereitung, © dpa

10.02.2017 - Članak

Odsek za kulturu Nemačke Ambasade u Prištini želi da, u okviru nemačke spoljne kulturne politike, predstavi Nemačku na Kosovu.


Referat za kulturu nemačke ambasade u Prištini želi da Kosovo predstavi kao zemlju sa svetski poznatom i raznovrsnom kulturnom scenom kao i da doprinese očuvanju kulturne raznovrsnosti u svetu. Jezgro aktivnosti su programi i projekti u domenu kulture kao i podrška sportu, koji bi unapredili odnose Nemačke i Kosova i pospešili interkulturalni dijalog.

...........................................................................................................................................................................................................

Povezani sadržaji

Unapređivanje nemačkog jezika i jačanje Nemačke kao obrazovnog centra samo su neki od ciljeva nemačke inostrane obrazovne politike. Zbog čega je dobro učiti nemački jezik, kako funkcionišu učenička, omladinska i akademska razmena, na koji način Nemačka unapređuje stručno usavršavanje, saznaćete ovde.

Sport

Sport šalje poruke tolerancije, pravednosti i otvorenosti ka svetu i time doprinosi razumevanju između naroda. Ministarstvo inostranih poslova Nemačke se angažuje već duže vreme u sektoru međunarodnog unapređenja sporta i time želi da pre svega pomogne stvaranje i razvoj amaterskog sporta u zemaljama partnerima. Ovaj deo naše internet stranice vaš obaveštava o delatnostima i inicijativama nemačke ambasade u Prištini i naših partnera na polju podržavanja sporta.

................................................................................................................................

Inicijativa "Ljudi pokreću" - Unapređenje sporta Saveznog ministarstva inostranih poslova

Logo der Initiative Menschen bewegen - Sportföderung Auswärtiges Amt
Menschen bewegen - Sportföderung Auswärtiges Amt© Auswärtiges Amt

U okviru međunarodnog unapređivanja sporta, Savezno ministarstvo inostranih poslova od 1961. godine podržava projekte iz oblasti sporta u zemljama trećeg sveta. U saradnji sa brojnim partnerima, kao što su Nemački Olimpijski Savez, Nemački Fudbalski Savez i Nemački Atletski Savez, od onda je u više od 100 zemalja sprovedeno preko 1.300 projekata, kako dugoročnih u trajanju od nekoliko godina, tako i kratkoročnih u trajanju od dve do četiri nedelje, u gotovo svim vrstama sporta. Na taj način bi trebalo da se na duže staze uspostave strukture za sportska udruženja i organizacije, posebno u fudbalu i atletici, uključujući i sport za osobe za invaliditetom. Osim toga, u saradnji sa fakultetima sportskih nauka univerziteta u Lajpcigu i Majncu sprovode se kursevi za trenere.


Na početak stranice