Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Međunarodna parlamentarna stipendija

Bundestag

Die Parlamentarier des Deutschen Bundestages nehmen am 01.06.2017 im Deutschen Bundestag in Berlin an der Debatte um Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs teil. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit, © dpa

29.05.2018 - Članak

Upoznajte rad nemačkog Bundestaga kroz Međunarodnu parlamentarnu stipendiju.
Rok za podnošenje aplikacija je 31. jul 2019. Aplicirajte sada!

Nemački Bundestag dodeljuje svake godine Internacionalnu parlamentarnu stipendiju (IPS) diplomiranim studentima koji su zainteresovani za politiku i angažiraju se za demokratske vrednosti u njihovim zemljama. Jezgro IPS-a je tromesečni rad sa jednim od članova Bundestaga. Stipendisti će pritom aktivno učestvovati u radu kancelarije datog poslanika. Program traje od 1. marta do 31. jula 2020. godine.

Pored toga, oni će biti upisani kao studenti na Humbolt Univerzitetu u Berlinu tokom prolećnog semestra a po želji mogu biti upisani da slušaju predavanja i na drugim univerzitetima. Stipendisti dobijaju stipendiju u visini od 500 evra. Troškovi smeštaja, različitih osiguranja i puta su pokriveni.


Ovo su uslovi koji morate da ispunite kako biste aplicirali:

  • kosovsko državljanstvo
  • završene studije (bačelor, master, diplomirani, magistar ili doktorske studije) bilo kog smera. Završene studije na višim školama nisu dovoljne. Dokaz o diplomiranju može u opravdanim slučajevima biti naknadno podnet do 31. decembra 2019.
  • odlično poznavanje nemačkog jezika (najmanje B2 stepen Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike)
  • razvijen interes za političke i društvene teme kao i za nemačku istoriju
  • društvenopolitički angažman
  • Starosna granica: U trenutku započinjanja programa 30. životna godina ne sme biti navršena.


Aplikacije se mogu slati samo elektronskim putem i to na: info@pris.diplo.de

Rok za podnošenje aplikacija je 31. jul 2019.


Ovde možete da preuzmete informator i aplikaciju kao i ostala dokumenta.

Vama stoji i specijalna IPS-stranica Bundestaga na raspolaganje:

https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/kosovo-247028


još sadržaja

Na početak stranice