Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Međunarodna parlamentarna stipendija (IPS) 2023

Bundestag

Die Parlamentarier des Deutschen Bundestages nehmen am 01.06.2017 im Deutschen Bundestag in Berlin an der Debatte um Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs teil. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit, © dpa

Članak

Nemački Parlament (Bundestag) dodeljuje svake godine Internacionalnu parlamentarnu stipendiju (IPS) diplomiranim studentima koji su zainteresovani za politiku i angažiraju se za demokratske vrednosti u njihovim zemljama. Jezgro IPS-a je tromesečni rad sa jednim od članova Bundestaga. Stipendisti će pritom aktivno učestvovati u radu kancelarije datog poslanika.

Pored toga, oni će biti upisani kao studenti na Humbolt Univerzitetu u Berlinu tokom prolećnog semestra a po želji mogu biti upisani da slušaju predavanja i na drugim univerzitetima. Stipendisti dobijaju stipendiju u visini od 500 evra. Troškovi smeštaja, različitih osiguranja i puta su pokriveni. Program traje od 1. marta do 31. jula 2023.


Ovo su uslovi koji morate da ispunite kako biste aplicirali:

 • kosovsko državljanstvo
 • završene studije (bačelor, master, diplomirani, magistar ili doktorske studije) bilo kog smera. Završene studije na višim školama nisu dovoljne.
 • odlično poznavanje nemačkog jezika (najmanje B2 stepen Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike)
 • razvijen interes za političke i društvene teme kao i za nemačku istoriju
 • društvenopolitički angažman
 • Starosna granica: U trenutku započinjanja programa 30. životna godina ne sme biti navršena.

Potpuna aplikacija mora sadržati sledeća dokumenta na nemačkom jeziku:

 • aplikacioni formular (svojeručno potpisan)
 • detaljno motivaciono pismo (svojeručno potpisano, ne više od dve strane)
 • diploma o završenim studijama (original ili ili overena kopija na nemačkom ili engleskom jeziku, skenirana)
 • Potrvda o veoma dobrom znanju nemačkog jezika (najmanje stepen B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike), na nemačkom jeziku i ne starija od dve godine
 • dva pisma preporuke na nemačkom ili engleskom jeziku (ne stariji od jedne godine), od toga jedno od profesora sa studija a drugi od poslodavca, u kojem se ocenjuju stručne kvalifikacije kandidata za stipendijski program (IPS), u oficijelnoj formi institucije koja izdaje pismo 
 • jedna slika u elektronskoj formi (JPEG ili neki drugi uobičajni format)
 • kopija pasoša ili lične karte

Molimo Vas da pošaljete vašu potpunu aplikaciju elektronski na info@pris.diplo.de

Rok za apliciranje: 31. avgust 2022


Ovde možete da preuzmete informator i aplikaciju kao i ostala dokumenta.

Na raspolaganju vam stoji i specijalizovana internet stranica nemačkog Parlamenta.


Sadržaji za preuzimanje

Na početak stranice