Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi

Članak

Der Menschenrechtsrat ist für Deutschland die zentrale internationale Institution für den Schutz der Menschenrechte und für die Fortentwicklung von menschenrechtlichen Standards.

United Nations Human Rights Council, Geneva / Switzerland
Human Rights Council© picture alliance
Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi

Ujedinjene nacije proglasile su zaštitu i unapređenje ljudskih prava za jedan od prioriteta. Time Savet za ljudska prava dobija centralnu funkciju u sistemu Ujedinjenih nacija. Savet za ljudska prava osnovan je 2006. godine kao organizacija koja je nasledila Komisiju za ljudska prava UN-a.

Članstvo Nemačke

Nemačka je od 2006. do 2009. bila osnivački član. Savet za ljudska predstavlja za Nemačku centralnu instituciju za zaštitu ljudskih prava i dalji razvoj standarda na ovom polju. Nemačka je 12.11.2012. ponovo izabrana u Savetu za ljudska parava za period 2013-2015.

Težišta nemačkog angažmana

Savezni ministar spoljnjih poslova Vestervele izjavio je: "U našem angažmanu se vodimo ubeđenjem da su ljudska prava univerzalna, neotuđiva i nedeljiva. Naš ustav nam propisuje kriterijume: Dostojanstvo čoveka je nepovredivo. Ekonomskim i socijalnim ljudskim pravima ćemo posvetiti isto onoliko pažnje koliko i političkim i građanskim. Samo oni koji ne žive u strahu od gladi, žeđi i bolesti mogu zaista da žive u slobodi i da preuzmu odgovornost.

Zato hoćemo da se nadovežemo na našu inicijativu po pitanju ljudskih prava na vodu i sanitarno snabdevanje, borbe protiv trgovine ljudima i ljudsko pravo na prikladno stanovanje. U Savetu bezbednosti smo se naročito zauzeli za prava dece u oružanim sukobima. Naše zalaganje za zaštitu dece širom sveta konsekventno ćemo nastaviti u Savetu za ljudska prava."

(Autorska prava: Savezno ministarstvo inostranih poslova)

Povezani sadržaji

Na početak stranice