Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Borba protiv smrtne kazne

Članak

Nemačka posmatra pravo na život kao najveće blago. Zbog toga savezna vlada zajedno sa partnerima u Evropskoj uniji već duži niz godina širom sveta vodi aktivnu politiku protiv smrtne kazne.

Nemačka posmatra pravo na život kao najveće blago. Zbog toga savezna vlada zajedno sa partnerima u Evropskoj uniji već duži niz godina širom sveta vodi aktivnu politiku protiv smrtne kazne. U tom pogledu postignut je zavidan uspeh. Sve više država - trenutno 130 - ukinulo je izvršenje smrtne kazne ili je potpuno ukinulo; oko 95% svih pogubljenja širom svijeta se dešava samo u sedam država.

Naše zalaganje protiv smrtne kazne odvija se na nekoliko nivoa. U okviru Ujedinjenih nacija Savezna vlada aktivno sudeluje u rezoluciji Ujedinjenih nacija o ukidanju smrtne kazne koja se od 2007. redovno usvaja. Važan rezultat uspešnog donošenja ove rezolucije je vidljiva dokumentacija trendova širom sveta o ukidanju smrtne kazne. Pored toga, ukidanje smrtne kazne uvek je tema bilateralnih razgovora sa predstavnicima drugih vlada, kao i polje koje se finansira kroz projekte Saveznog ministarstva inostranih poslova.

Kao naročito smisleni pokazuju se informativni projekti koji jačaju svest o ljudskom pravu na život. Najzad, savezna vlada se u zajedništvu sa svojim partnerima u EU trudi da diplomatskim intervecijama u pojedinčnim slučajevima odvrati od sprovođenja smrtne kazne.

(Autorska prava: Savezno ministarstvo spoljnjih poslova Nemačke)

Povezani sadržaji

Na početak stranice