Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Bilateralni odnosi

05.12.2017 - Članak

Bilateralni odnosi

17. februara 2008. Kosovo je, nakon dugogodišnjih, ali bezuspešnih pregovora između Srbije i kosovskih Albanaca o svom statusu, objavilo nezavisnost. Kabinet Savezne Republike Nemačke je 20. februara odobrio odluku o priznavanju Republike Kosovo, zasnovanu na međunarodnom pravu, kao i uspostavljanje diplomatskih odnosa. Tako je Nemačka kancelarija za vezu postala Ambasada.

Kao članica Kontakt grupe, Nemačka se poslednjih godina posebno zalagala za jedno trajno, mirno i stabilno rešenje pitanja statusa Kosova. Nemačka je od 1999. godine u velikoj meri doprinela nastajanju demokratskih pravno-državnih institucija i struktura civilnog društva, obnovi infrastruktura i privrednom razvoju na Kosovu – pre svega u okviru “Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu”. Vojska Savezne Republike Nemačke ima i dalje jedan od najbrojnijih kontingenata KFOR-a.

Perspektive za ulazak u Evropsku uniju osnova su za održivost mira i stabilnosti na Kosovu i u regionu. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Kosova i EU, stupio je na snagu 1. aprila 2016.

Nemačka u velikoj meri učestvuje u misiji Evropske unije na Kosovu – EULEKS.

Upravo je za mlade ljude važno da „izbliza“ dožive Evropu. Iz ovog razloga Nemačka svake godine preko Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) dodeljuje stipendije za boravak u Nemačkoj u svrhe studiranja, zatim omogućuje novinarima sa Kosova da učestvuju na tematskim putovanjima u Nemačku i unapređuje privrednu i kulturnu saradnju.

Na početak stranice