Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Poruka Heika Mas-a, saveznog ministra spoljnih poslova za Dan nemačkog jedinstva 3. oktobra 2019.

Bundesaußenminister Heiko Maas

Bundesaußenminister Heiko Maas, © Auswärtiges Amt

Članak

Pre nekoliko dana sam stojao na istom balkonu na kojem je pre tačno 30 godina Hans-Ditrih Genšer obavestio stotine građana Istočne Nemačke, koji su našli utočište u ambasadi Zapadne Nemačke, da će moći da odu u Saveznu republiku. Neposredno pre toga je Mađarska, što je predstavljalo primerni korak, otvorila svoje granice sa Austrijom septembra iste godine za desetine hiljada ljudi koji su pobegli iz Istočne Nemačke i time im omogućila da putuju u Zapadnu Nemačku. Ovo smo takođe proslavili zajedno za mladim ljudima iz Nemačke i Mađarske pre par dana u Berlinu. Oba događaja su bili važne prekretnice na putu ka nemačkom jedinstvu, ostavljajući velike pukotine u Berlinskom zidu, čiji su dani bili odbrojani. Tako smo velikoj meri zahvalni Mađarskoj i bivšoj Čehoslovačkoj da smo mi Nemci bili u mogućnosti da slavimo naše jedinstvo poslednjih 29 godina.

Bilo je jasno na balkonu u Pragu i u mojim razgovorima sa očevidcima, na primer tokom obeležavanja 30. godišnjice otvaranja granice u Mađarskoj, da je ujedinjavanje Nemačke i Evrope zasnovano na verovanju da ujedinjeni kontinent nudi ljudima bolju budućnost od sudara sistema. Naši međunarodni partneri su 1989. i 1990. bili ubeđeni da će ujedinjena Nemačka, zajedno sa njenim susedima, uzdignuti mirnu i slobodnu Evropu, a sve u duhu solidarnosti.

Mi smo ubeđeni više nego ikada da će jaka i jedinstvena Evropa biti najbolji odgovor najvećim izazovima naših vremena. Takva Evropa je najbolji garant mira i prosperiteta i za Nemačku. Zbog toga je još važnije da mi, uprkos našim različitostima, nastavimo dijalog sa našim partnerima u istočnoj Evropi. Naglašavanje zajedništva je ono što će gurati napred, a ne naglašavanje naših razlika. Ovo želimo posebno da podvučemo tokom našeg predsedavanja Savetom EU u 2020. na 30. godišnjici nemačkog ujedinjenja. 

Događaji u Istočnoj Nemačkoj u jeseni 1989. takođe pokazuju moć koji ljudi imaju kada izađu na ulice i bore se za njihova demokratska prava. Prisetimo se primera iz celog sveta gde možemo da posmatramo nešto slično i danas. Ovo pokazuje koliko je važno boriti se za demokratske vrednosti, zaštitu ljudskih prava i međunarodni poredak zasnovan na pravilima, uzimajući u obzir i naše iskustvo. Mi preuzimamo odgovornost za ovo na globalnom nivou, zajedno sa našim partnerima.

Povezani sadržaji

Na početak stranice