Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Novi logo za projekte u oblasti nemačke međunarodne saradnje

Članak

Od sada će projekti nemačke međunarodne saradnje biti prepoznatljivi po novom jedinstvenom logou "Nemačka saradnja".

German cooperation
The new logo for German cooperation abroad© AA

Od sada će projekti nemačke međunarodne saradnje biti prepoznatljivi po novom jedinstvenom logou "Nemačka saradnja". Ovo naraočito važi za projekte koje sprovodi Nemačka kreditna banka za obnovu (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW) ili Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), koji su do sada često služili samo svojim logoom. Novi logo pokazuje da Savezna Rpublika Nemačka finansira projekte, a ne preduzeća i udruženja.

Kako državni angažman Nemačke, tako i angažman u privatnom sektoru u oblasti razvojne saradnje uživaju širom sveta visok ugled. "Made in Germany" važi širom sveta za pojam kvaliteta - što takođe važi za nemačke proizvode u inostranstvu. Opsežan i višestran angažman Savezne vlade u inostranstvu treba novim logoom da bude prepoznatljiv i jedinstven. Takođe u humanitarnoj pomoći, prevenciji krize, suzbijanju konflikata, pomoći u demokratizaciji i drugim oblastima će nemačkom doprinosu biti dat viši stepen prepoznatljivosti.

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/00Aktuelles/120525_Einheitliches_logo.html

Povezani sadržaji

Na početak stranice