Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Poziv za učestvovanje u internet anketi:U kom stanju je kosovska ekonomija? Kako teče poslovanje sa Nemačkom?

KDWV Logo

KDWV Logo, © KDWV

18.03.2021 - Članak

Nemačko-kosovska privredna komora (KDWV) i ove godine sprovodi istraživanje o Kosovu kao lokaciji za investiranje. Cilj ankete je da analizira ekonomsku situaciju na Kosovu i očekivanja kosovskih kompanija od njihovog budućeg poslovanja sa Nemačkom.

Ambasador Jern Rode o anketi: „Biće mi drago ako mnoge kosovske kompanije učestvuju u anketi. Mi diplomate saznajemo iz rezultata ovakvih anketa gde možemo da podržimo kosovsku ekonomiju. A od odgovora će imati koristi i nova vlada Kosova. Ovo će međutim funkcionisati samo ako učestvuju mnoge kompanije “.

Nemačka ambasada u Prištini i KDWV stoga zajednički pozivaju kosovske kompanije da učestvuju u ovom istraživanju nemačkih privrednih komora u inostranstvu.

Istraživanje sprovode sve nemačke privredne komore u inostranstvu u jugoistočnoj Evropi istovremeno i sa istim pitanjima - u ukupno 16 zemalja. Smatra se važnom alatkom za merenje raspoloženja u pogledu stanja i očekivanja kompanija. Takođe se može koristiti za upoređivanje kvaliteta lokacije između 16 zemalja sa stanovišta kompanija.

Na pitanja se može odgovoriti na albanskom, nemačkom ili engleskom jeziku za oko 10 minuta. Anketa se završava 9. aprila.

Link ka anketi: https://easy-feedback.de/konjunkturumfrage-kosovo-2020/1301842/vn79cI?fbclid=IwAR0qVv70fzbF_X1FrjW0y2IOmZk-hwqqhQMwQdG-qY6nNqA9BzTG-swphbE

Na početak stranice