Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Nemačka Ambasada Priština

Dobro došli!

Foto vom Berliner Regierungsviertel

0 Temperatura vazduha

Pristina

© dwd.de

Ambasada neće raditi 15.06.2018

Ambasador Kristijan Helt

Botschafter Christian Heldt
» Kosovo i Nemačka su usko povezani jedno sa drugim. Zajedno se zalažemo za prosperitetnu budućnost Kosova unutar evropske familije država. « Ambasador Kristijan Helt

Usluge

Društveni mediji