Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Obrazac za prijavu nepristupačnog sadržaja

Prijavite nepristupačni sadržaj!

Ovde možete da nam ukažete na eventualne nedostatke u vezi sa regulativom o pristupačnosti sadržaja na našim vebstranicama.

Molimo da koristite dole navedeni obrazac za kontakt.

Unesite svoje lične podatke i što precizniji opis barijere. Formular automatski šalje tačnu veb-adresu na kojoj ste našli barijeru.

Barijeru možete prijaviti i putem telefona za znakovni jezik. Dotična uputstva na nemačkom jeziku naći ćete ovde (na nemačkom). Vodite računa da je telefon za znakovni jezik podešen na nemački (znakovni) jezik.


Vaši podaci:

Politika privatnosti*
Na početak stranice