Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Saopštenje za medije - Nemačka ambasada o hapšenju šefa VisaMetric-ovog viznog centra

Bild-Logo-Botschaft

Bild-Logo-Botschaft, © Auswärtiges Amt

26.05.2023 - Saopštenje za štampu

Saopštenje za medije

Ambasada je upoznata sa hapšenjem šefa VisaMetric-ovog viznog centra i pomno prati pravni postupak protiv njega.

Ambasada je u popodnevnim satima 16. maja 2023. godine prvi put saznala za presudu Privrednog suda protiv VisaMetric-a, istog dana kada je VisaMetric dobio i drugostepenu presudu preko svog advokata. VisaMetric je odmah po saznanju sproveo presudu u konsultaciji sa Ministarstvom spoljnih poslova u Berlinu i nemačkom ambasadom u Prištini. Nakon toga, od narednog dana, svim podnosiocima je omogućen izbor između ličnog preuzimanja pasoša bez dodatnih troškova i slanja pasoša uz dodatne troškove, kao što je to bio slučaj do sada. Ko od 17.05. odluči da lično preuzme pasoš prilikom podnošenja zahteva a već je uplatio naknadu za slanje pasoša prilikom rezervacije termina, ova naknada će biti vraćena. Od 17. maja 2023. opcija slanja pasoša više nije obavezna pri elektronskom zakazivanju termina. Svako ko izričito ne izabere ovu opciju mora samo da plati VisaMetric uslugu prilikom rezervisanja termina. VisaMetric je ovo objavio na vidnom mestu na svojoj internet stranici uveče 16. maja 2023. U ugovoru zaključenom između VisaMetric-a i nemačkog Saveznog ministarstva spoljnih poslova, VisaMetric se obavezao da će poštovati propise nemačkog saveznog zakona o zaštiti podataka i evropskog GDPR-a. VisaMetric stoga mora da upravlja svojom IT infrastrukturom u skladu sa zahtevima Savezne kancelarije za bezbednost informacija za javnu upravu i može da čuva lične podatke podnosioca zahteva samo na serverima u okviru Evropskog ekonomskog prostora. Alfanumerički i biometrijski podaci podnosioca zahteva evidentirani u cilju podnošenja zahteva za vizu se šalju ambasadi u šifrovanom obliku.

Ovi podaci se ne čuvaju na uređajima spoljnog provajdera usluga. VisaMetric je takođe u obavezi da izbriše sve podatke o podnosiocima zahteva odmah nakon slanja i da obezbedi da se samo ime i kontakt podaci podnosioca zahteva i broj pasoša čuvaju u svrhu dogovora o terminu dok pasoš ne bude vraćen podnosiocu zahteva, i da se ovi podaci zatim odmah brišu. Odgovarajuće informacije mogu se naći na sajtu ambasade (nemački: https://pristina.diplo.de/xk-de/service/faq/1692116?openAccordionId=item-2550264-21-panel, albanski: https://pristina.diplo.de/xk-sq/service/faq-sq/1692382?openAccordionId=item-2554304-19-panel) kao i na internet stranici VisaMetric-a (https://www.visametric.com/kosovo/Germany/en/p/security-and-privacy-policy).

Ambasada u Prištini i Savezno ministarstvo spoljnih poslova u Berlinu redovno proveravaju da li VisaMetric poštuje sve relevantne propise. Od 16. maja 2023. godine to uključuje i primenu odluke o o tome da slanje pasoša više nije obavezno. Ove provere takođe uključuju najavljene i nenajavljene posete osoblja ambasade kancelarijama VisaMetric-a. Do sada nikada nije bilo većih pritužbi tokom testiranja.

VisaMetric je zajedničko preduzeće koje je 60% u vlasništvu turske kompanije iData i 40% kompanije VMS INVESTMENTS LLC iz UAE. Otkako je VisaMetric počeo sa radom na Kosovu u septembru 2022. godine, kompanija nije imala nikakve veze sa Rusijom.

Na početak stranice